Navigacija

Zakon o kritju izgube slovenskih železarn (ZKIS)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 57-2639/1992, stran 3245 DATUM OBJAVE: 30.11.1992

RS 57-2639/1992

 
 
 

2639. Zakon o kritju izgube slovenskih železarn

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

UKAZ o razglasitvi zakona o kritju izgube slovenskih železarn.

 
Razglašam zakon o kritju izgube slovenskih železarn, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji, dne26. novembra 1992.
 
Št. 430-07/92-1/1
 
Ljubljana, dne 26. novembra 1992
 
Skupščina Republike Slovenije  dr. France Bučar
 

Zakon o kritju izgube slovenskih železarn

 

1. člen

 
Republika Slovenije bo krila izgubo podjetij v sistemu Slovenskih železarn, izkazano v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 1991, v skupni višini 4.369 milijonov tolarjev, pod pogoji in na način, kot jih določa ta zakon.
 

2. člen

 
Za kritje izgube v višini iz prejšnjega člena izda Republika Slovenija blagajniške zapise.
 
Blagajniški zapisi se glasijo na DEM in se izplačajo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan dospelosti.
 

3. člen

 
Blagajniške zapise uporabljajo podjetja v sistemu Slovenskih železarn za poravnavo dospelih neporavnanih obveznosti, razen obveznosti, za katere je Republika Slovenija prevzela jamstvo z zakonom o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 55/92).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window