Navigacija

Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 70-3301/2000, stran 8653 DATUM OBJAVE: 8.8.2000

RS 70-3301/2000

 
 

3301. Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o potrošniških kreditih (ZPotK)

 
Razglašam zakon o potrošniških kreditih (ZPotK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. julija 2000.
 
Št. 001-22-126/00
 
Ljubljana, dne 26. julija 2000.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O POTROŠNIŠKIH KREDITIH (ZPotK)

 

1. člen

(predmet zakona)

 
Ta zakon ureja kreditne pogodbe, pri katerih kot jemalec kredita nastopa potrošnik, ki jemlje kredit pod pogoji in za namen, ki ga določa ta zakon.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Kreditna pogodba po tem zakonu je pogodba, s katero dajalec kredita daje ali obljubi dati potrošniku kredit v obliki:
 
1.
odloženega plačila, zlasti pri prodaji blaga ali pri zagotavljanju storitev,
 
2.
posojila, zlasti gotovinskega posojila ali prekoračitve na tekočem računu,
 
3.
drugega podobnega finančnega dogovora, ki ima z ekonomskega vidika enak namen kot kredit.
 
(2)
Potrošnik je fizična oseba, ki v poslih po tem zakonu deluje za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.
 
(3)
Dajalec kredita je fizična ali pravna oseba ali skupina teh oseb, ki da ali obljubi, da bo dala potrošniku kredit v okviru svoje dejavnosti, poslovanja ali poklica.
 
(4)
Kreditni posrednik je fizična ali pravna oseba, ki v okviru svoje dejavnosti, poslovanja ali poklica opravlja posredovanje pri sklepanju kreditnih pogodb v okviru dejavnosti dajalca kredita, ki ga za to pooblasti s pogodbo.
 
(5)
Skupni stroški kredita so vsi stroški, ki vključujejo obresti in druge dajatve, ki so neposredno povezane s kreditno pogodbo in jih mora potrošnik plačati pri rednem odplačevanju kredita.
 
(6)
Efektivna obrestna mera so skupni stroški kredita, izraženi kot letni odstotek odobrenega zneska kredita. Letni odstotek se izračuna v skladu s 17. in 18. členom tega zakona.
 

3. člen

(omejitve)

 
(1)
Ta zakon se ne uporablja za:
 
1.
kreditne pogodbe, pri katerih je terjatev dajalca kredita zavarovana s hipoteko;
 
2.
najemne pogodbe, razen najemnih pogodb, ki določajo, da lastninska pravica na koncu preide na najemnika;
 
3.
kredite, ki so dani ali so omogočeni brez plačila obresti ali katerihkoli drugih stroškov;
 
4.
kreditne pogodbe, po katerih se ne zaračunavajo nobene obresti ali stroški, pod pogojem, da potrošnik soglaša, da bo kredit poplačal v enkratnem znesku;
 
5.
kreditne pogodbe, v katerih je znesek kredita manjši od 40.000 tolarjev;
 
6.
kreditne pogodbe, na podlagi katerih je potrošnik zavezan poplačati kredit v obdobju največ treh mesecev;
 
7.
pogodbe za stalno dobavo storitev, če ima potrošnik med trajanjem njihove dobave možnost plačila v obrokih.
 
(2)
Za kreditne pogodbe o prekoračitvah na tekočih računih, ki jih odobravajo banke in hranilnice, pri tem pa ne gre za račune za poslovanje s kreditnimi karticami, se uporabljajo določbe tega zakona samo, če je s tem zakonom tako posebej določeno.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window