Navigacija

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Straža SD OPN-2

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 18-705/2015, stran 1981 DATUM OBJAVE: 16.3.2015

VELJAVNOST: od 17.3.2015 / UPORABA: od 17.3.2015

RS 18-705/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.3.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 18/15

Časovnica

Na današnji dan, 29.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 17.3.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

705. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Straža SD OPN-2

 
 
Župan Občine Straža, izdaja na podlagi določil 18. in 46. člena Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) in 23. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08)
 

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Straža SD OPN-2

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN 2)

 
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Straža, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža (Uradni list RS, št. 105/12; v nadaljevanju: OPN), ki je stopil v veljavo 11. 1. 2013.
 

2. člen

(območje, predmet načrtovanja in vrsto postopka SD OPN-2)

 
1. Območje SD OPN-2 se nanaša na celotno območje Občine Straža.
 
2.
Predmet načrtovanja SD OPN-2 so vsebine, ki okvirno obsegajo:
 
a)
spremembo namenske rabe prostora in spremembo prostorsko izvedbenih pogojev za posege v prostor na podlagi prejetih razvojnih potreb in pobud,
 
b)
uskladitev grafičnih prikazov izvedbenega dela OPN s položajno in vsebinsko izboljšano katastrsko in topografsko podlago,
 
c)
posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na podrobno namensko rabo prostora, meje med enotami urejanja prostora, umeščanje objektov v prostor, določanje podrobne namenske rabe območjem prometnih površin in njihovo oblikovanje ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,
 
d)
uskladitev vsebine in določil OPN s predpisi, ki so bili spremenjeni ali sprejeti od njegove uveljavitve dalje,
 
e)
spremembe in dopolnitve nekaterih določil tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin,
 
f)
vključitev novih strokovnih podlag na podlagi zahtev NUP,
 
g)
spremembo posameznih rešitev, na podlagi dosedanje uporabe OPN in preveritve njihove ustreznosti,
 
h)
ter ostale morebitne vsebine, ki se bodo dodatno izkazale.
 
3.
V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih prilog. SD OPN-2 se pripravijo v okvirih, kot jih določajo usmeritve strateškega dela OPN. Zaradi dopolnitve strokovnih podlag, sprememb predpisov ter splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) se po potrebi dopolni tudi strateški del OPN.
 
4.
SD OPN 2 bodo pripravljene po rednem postopku, saj zaradi vsebine predlaganih sprememb in dopolnitev ter natančnosti prikaza, postopek ne izpolnjuje pogojev 53. člena ZPNačrt-a, za izvedbo po skrajšanem oziroma kratkem postopku.
 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 
1. Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice NUP in njihove razvojne potrebe, lastne razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude drugih oseb.
 
2.
Zbrane razvojne potrebe in pobude občanov za SD OPN-2 se strokovno preveri v skladu z določili 6. točke 47. člena ZPNačrt. V primeru, da se pri analizi razvojnih potreb ugotovi, da je potrebno izdelati dopolnilne strokovne podlage, se le-te izdelajo v skladu s predpisi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window