Navigacija

Dopolnitve pravil za delovanje trga z električno energijo

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 118-5152/2003, stran 16017 DATUM OBJAVE: 3.12.2003

VELJAVNOST: od 13.11.2003 / UPORABA: od 1.1.2004

RS 118-5152/2003

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.8.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 118/03

Časovnica

Na današnji dan, 4.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2004
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5152. Dopolnitve pravil za delovanje trga z električno energijo

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 114. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02-ZJA, 110/02-ZGO-1 in 50/03 – odl. US) ter 6.c in 6.e člena uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 54/00 in 70/03) je direktor družbe Borzen, d.o.o. sprejel
 

D O P O L N I T V E P R A V I L
za delovanje trga z električno energijo

 

1. člen

 
V pravilih za delovanje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 30/01) se za 4. poglavjem doda novo 4.a poglavje z naslovom »Izravnave odstopanj predaje in odjema električne energije« in dodajo novi 157. do 203. člen, ki se glasijo:
 
-
»4.a. IZRAVNAVE ODSTOPANJ PREDAJE IN ODJEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE
 

4.a.1. Splošno

 

157. člen

 
To poglavje pravil ureja način obračunavanja in poračunavanja izravnave odstopanj predaje in odjema električne energije od voznih redov, in sicer tako, da določa način ugotavljanja odstopanj oddaje in odjema električne energije od napovedanih voznih redov, obračunavanje in finančno poravnavo ugotovljenih odstopanj (v nadaljevanju: obračun odstopanj) za subjekte izravnave odstopanj oddaje in odjema električne energije od voznih redov, ter vsebino bilančne pogodbe med nosilcem bilančne skupine in upravljalcem prenosnega omrežja.
 

158. člen

 
V tem poglavju pravil imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen:
 
-
bilančna skupina: je skupina, sestavljena iz poljubnega števila subjektov izravnave s pripadajočimi primopredajnimi mesti, ki se združijo zaradi skupnega obračuna odstopanj;
 
-
bilančna podskupina: je del bilančne skupine, sestavljena iz poljubnega števila subjektov izravnave s pripadajočimi primopredajnimi mesti, za katere se ugotavljajo skupna odstopanja oddaje in odjema električne energije od napovedanih voznih redov;
 
-
vozni red bilančne skupine: je vozni red izmenjav bilančne skupine z ostalimi bilančnimi skupinami, ki ga za vsak obračunski interval izračuna organizator trga na podlagi poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, ter na podlagi evidentiranih bilateralnih pogodb;
 
-
vozni red bilančne podskupine: je vozni red izmenjav bilančne podskupine z ostalimi bilančnimi skupinami in podskupinami, ki ga za vsak obračunski interval izračuna organizator trga na podlagi poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, ter na podlagi evidentiranih bilateralnih pogodb;
 
-
bilančna pogodba: je pogodba med odgovornim bilančne skupine in upravljalcem prenosnega omrežja, ki opredeljuje pravice in obveznosti obeh pogodbenih partnerjev glede pokrivanja odstopanj bilančne skupine;
 
-
registracijske meritve: so naprave za merjenje električne energije, ki omogočajo merjenje in registriranje oddaje oziroma odjema za vsak posamezen obračunski interval;
 
-
obračunski interval: je časovno obdobje, v katerem se ugotavljajo odstopanja. Obračunski interval določa upravljalec prenosnega omrežja ter ga sporoči organizatorju trga, ki ga javno objavi na svojih spletnih straneh;
 
-
omrežje: je javno elektroenergetsko omrežje, razen kjer ni drugače določeno;
 
-
zasilna oskrba: je stanje, ko so upravljalec prenosnega omrežja ali upravljalci distribucijskih omrežij dolžni prevzeti naloge odgovornega bilančne skupine za subjekte izravnave, ki so vključeni v bilančno skupino oziroma podskupino, v kateri je bila odgovornemu bilančne skupine oziroma podskupine odpovedana bilančna pogodba oziroma pogodba o izravnavi odstopanj bilančne podskupine;
 
-
odprta pogodba: je pogodba o dobavi električne energije, ki jo skleneta odgovorni bilančne skupine oziroma podskupine in subjekt izravnave odstopanj in definira pripadnost bilančni skupini oziroma podskupini. Na vsako primopredajno mesto se lahko nanaša največ ena odprta pogodba;
 
-
zaprta pogodba: je pogodba o dobavi električne energije, ki vsebuje vozni red po obračunskih intervalih. Pri obračunu odstopanj se količine, zapisane v pogodbi, upoštevajo nespremenjene, neodvisno od realizacije. Zaprte pogodbe se lahko sklepajo med vsemi udeleženci na trgu električne energije;
 
-
pogodba o izravnavi odstopanj bilančne podskupine: je pogodba, ki jo skleneta odgovorni bilančne skupine in odgovorni bilančne podskupine, ki definira pripadnost bilančne podskupine bilančni skupini.
 
-
regulacijsko območje: je območje, za katerega je upravljalec prenosnega omrežja dolžan izravnavati nastala odstopanja oddaje in odjema električne energije od napovedanih voznih redov in zajema celotno omrežje RS;
 
-
bazna moč: je vrednost okvirnega voznega reda regulacijskih enot, ki sodelujejo v sekundarni regulaciji.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window