Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-I)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 28-1329/2019, stran 3416 DATUM OBJAVE: 3.5.2019

VELJAVNOST: od 18.5.2019 / UPORABA: od 18.8.2019

RS 28-1329/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 18.8.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 28/19

Časovnica

Na današnji dan, 26.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 18.8.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1329. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-I)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-I)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. aprila 2019.
 
Št. 003-02-4/2019-14
 
Ljubljana, dne 3. maja 2019
 
Borut Pahor  predsednik  Republike Slovenije 
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU (ZSV-I) 

 

1. člen

 
V Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
 

»1.a člen

 
S tem zakonom se prenaša v slovenski pravni red Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 57) zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št 287 z dne 31. 10. 2015, str. 87) v delu, ki se nanaša na zagotavljanje podpore žrtvam kaznivih dejanj.«.
 

2. člen

 
V 11. členu se v prvem odstavku za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
 
»3. podpora žrtvam kaznivih dejanj,«.
 
Dosedanje 3., 4., 5. in 6. točka postanejo 4., 5., 6. in 7. točka.
 
V drugem odstavku se besedilo »4. in 5.« nadomesti z besedilom »4., 5. in 6.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window