Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2014

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1492/2015, stran 3985 DATUM OBJAVE: 22.5.2015

VELJAVNOST: od 23.5.2015 / UPORABA: od 23.5.2015

RS 35-1492/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.5.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 35/15

Časovnica

Na današnji dan, 6.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 23.5.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1492. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2014

 
 
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2014

 

1. člen

 
V Uredbi o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2014 (Uradni list RS, št. 15/14) se v 1. členu za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2) Ta uredba podrobneje določa tudi postopke in pogoje izvajanja zahtev iz ukrepa dobrobit živali, za katere se plačila dodelijo kot pomoč de minimis za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).«.
 

2. člen

 
V 2. členu se v trinajsti alineji pika nadomesti s podpičjem in doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
 
»-
enotno podjetje je enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.«.
 

3. člen

 
Za devetim odstavkom 12. člena se dodajo novi deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
 
»(10)
Plačila za zahteve iz prve, druge in četrte alineje 2. točke, prve alineje 3. točke, prve alineje 4. točke ter prve in tretje alineje 5. točke prvega odstavka 8. člena te uredbe se dodelijo kot plačila za ukrep DŽ v skladu s Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, potrjenim z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RDNP 001 (v nadaljnjem besedilu: PRP).
 
(11)
Plačila za zahteve iz prve in druge alineje 1. točke, tretje alineje 2. točke, druge alineje 3. točke in druge alineje 5. točke prvega odstavka 8. člena te uredbe se dodelijo kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.
 
(12)
Plačila za zahteve iz prejšnjega odstavka se dodelijo do skupnega zneska pomoči iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU. Če bi znesek pomoči na upravičenca presegel to omejitev, se znesek pred dodelitvijo zniža, tako da ta omejitev ni presežena.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window