Navigacija

Odlok o pokopališkem redu v Občini Žalec

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 24-1100/2019, stran 3032 DATUM OBJAVE: 12.4.2019

VELJAVNOST: od 13.4.2019 / UPORABA: od 13.4.2019

RS 24-1100/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.4.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.10.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 24/19

Časovnica

Na današnji dan, 30.10.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.4.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1100. Odlok o pokopališkem redu v Občini Žalec

 
 
Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 4. redni seji dne 27. marca 2019 sprejel
 

O D L O K
o pokopališkem redu v Občini Žalec

 

I. SPLOŠNI DEL

 

1. člen

 
(1)
S tem odlokom se določa pokopališki red v Občini Žalec, v katerem se podrobneje določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti ter predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba.
 
(2)
Pogrebna in pokopališka dejavnost se izvajata skladno s predpisi, s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter njihovih svojcev.
 
(3)
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
 
(4)
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti ter v zvezi z izvajanjem 24-urne dežurne službe, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
 

II. POGREBNA DEJAVNOST

 

2. člen

Pogrebna dejavnost, ki se opravlja na trgu

 
Izvajalec pogrebne dejavnosti, kot je opredeljen v Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti mora pri opravljanju pogrebne dejavnosti na pokopališčih v Občini Žalec spoštovati določbe zakona, pokopališkega reda, zagotavljati pieteto pokojnic in pokojnikov ter njihovih svojcev ter upoštevati zdravstvene in sanitarno-higienske predpise.
 

24-urna dežurna služba

 

3. člen

 
(1)
24-urna dežurna služba (v nadaljevanju: javna služba) je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se v Občini Žalec izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, kot koncesionirana gospodarska javna služba.
 
(2)
Javna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.
 
(3)
Javna služba se izvaja na območju celotne Občine Žalec.
 
(4)
Izvajanje javne službe se zagotovi s podelitvijo koncesije fizični ali pravni osebi, skladno z določili Zakona o gospodarskih javnih službah ter Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window