Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 69-3129/2009, stran 9548 DATUM OBJAVE: 4.9.2009

VELJAVNOST: od 19.9.2009 / UPORABA: od 19.9.2009

RS 69-3129/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 19.9.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 69/09

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 19.9.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3129. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice

 
 
Na podlagi 61. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 29. seji dne 22. 6. 2009 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje Špice (v nadaljevanju: OPPN), ki vsebuje:
 
-
območje OPPN,
 
-
arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
 
-
načrt parcelacije,
 
-
etapnost izvedbe prostorske ureditve,
 
-
rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
 
-
rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
 
-
rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
 
-
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro in
 
-
druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
 

2. člen

(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)

 
Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za posege na obstoječih objektih, za odstranitev obstoječih objektov, za gradnjo novih objektov, za ureditev utrjenih površin, zelenih površin in prostorov za igro otrok, za ureditev severnega brega Ljubljanice od Prulskega mostu do Špice ter zahodnega brega Gruberjevega prekopa od Špice do starega Karlovškega mosta in pogoje za gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske ter druge javne gospodarske infrastrukture.
 

3. člen

(sestavni deli OPPN)

 
Sestavni deli OPPN so:
 
I.   Besedilo odloka
II.  Grafični del, ki obsega naslednje grafične
    načrte:
1.   Načrt namenske rabe prostora
1.1.  Izsek iz dolgoročnega plana na preglednem M 1:5000
    katastrskem načrtu
2.   Vplivi in povezave s sosednjimi enotami  M 1:1000
    urejanja prostora
3.   Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1.  Katastrski načrt s prikazom območja OPPN M 1:2000
3.2.  Geodetski načrt s prikazom območja OPPN  M 1:1000
3.3.  Načrt območja OPPN in členitve na     M 1:1000
    prostorske enote
3.4.  Načrt parcelacije s prikazom javnega dobraM 1:1000
4.   Načrt arhitekturnih, krajinskih in
    oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
4.1.  Ureditvena situacija – nivo terena    M 1:500
4.2.  Ureditvena situacija – nivo kleti     M 1:500
4.3.  Prerezi                  M 1:500
4.4.  Prikaz objektov za odstranitev in sanacijoM 1:1000
4.5.  Prometna ureditev             M 1:500
4.6.  Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav  M 1:500

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window