Navigacija

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 18-789/2010, stran 2229 DATUM OBJAVE: 8.3.2010

VELJAVNOST: od 16.3.2010 / UPORABA: od 16.3.2010

RS 18-789/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 16.3.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 18/10

Časovnica

Na današnji dan, 8.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 16.3.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

789. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka

 
 
Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo, (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07), 149. člena Zakona o varstvu okolja – uradno prečiščeno besedilo (ZVO-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 39/06), 5. in 30. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 3. člena Zakona o prekrških – uradno prečiščeno besedilo (ZP-1-UPB4) (Uradni list RS, št. 3/07), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 11/96, 28/05 in 54/06) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 26. redni seji dne 17. 2. 2010 sprejel
 

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta odlok na celotnem območju Občine Pivka ureja način opravljanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo tako, da določa:
 
-
organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
 
-
vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
 
-
pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo,
 
-
pravice in obveznosti uporabnikov,
 
-
vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
 
-
vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
 
Lastna oskrba s pitno vodo se na področju Občine Pivka izvaja na območjih poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe pod pogoji, kot jih določajo pravilnik o oskrbi s pitno vodo in določbe tega odloka.
 

2. člen

 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
 
1.
Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je pravna oseba, ki se jo na podlagi zakonskih in podzakonskih predpisov določi v tem odloku.
 
2.
Upravljavec vodovoda je oseba, ki je na podlagi tega odloka, pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe, ali oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom.
 
3.
Uporabnik vode je fizična ali pravna oseba, ki ima izveden priključek na javni ali zasebni vodovod ali ki s posebnim dovoljenjem izvajalca javne službe odvzema pitno vodo iz javnega ali zasebnega vodovoda oziroma koristi njeno požarno varstveno funkcijo.
 
4.
Javni vodovod sestavljajo transportno, primarno in sekundarno omrežje z objekti in napravami, ki služijo za oskrbo s pitno vodo.
 
5.
Objekti in naprave javnega vodovodnega sistema sestavljajo: zajetja, vodnjaki, objekti in naprave za pripravo in obdelavo pitne vode, črpališča, vodohrani, prečrpavališča, naprave za zmanjševanje tlaka in pretoka, naprave za preprečevanje požarov ter drugi manjši objekti in naprave, ki so potrebni za pravilno delovanje sistema.
 
6.
Vodovodni priključek je del objekta in je v lasti uporabnika ter je sestavljen iz:
 
-
priključnega sklopa na sekundarno omrežje,
 
-
dovodne cevi na odseku med javnim vodovodom in obračunskim vodomerom,
 
-
vodomernega jaška, oziroma drugega ustreznega mesta,
 
-
čistilnega kosa in montažno-demontažnega kosa (odvisno od nazivnega premera),
 
-
ventila pred obračunskim vodomerom,
 
-
obračunskega vodomera z nepovratnim ventilom.
 
Meja med vodovodnim priključkom in interno vodovodno napeljavo uporabnika, je spoj med obračunskim vodomerom in ventilom za obračunskim vodomerom.
 
7.
Odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se poraba posameznega uporabnika pitne vode meri z obračunskimi vodomeri ter se praviloma nahaja v zunanjem talnem jašku.
 
Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonih, v podzakonskih predpisih ali tehničnemu pravilniku izvajalca.
 

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

 

3. člen

 
Javno službo oskrbe s pitno vodo zagotavlja Občina Pivka v obliki javnega podjetja na celotnem območju Občine Pivka v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
 
Občina Pivka mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, razen na poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window