Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 18-656/2009, stran 2337 DATUM OBJAVE: 9.3.2009

RS 18-656/2009

 
 

656. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1D)

 
 
Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 5. marca 2009 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1D)

 

1. člen

 
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, 33/03, 79/04 in 36/06) se v 3. členu za besedilom:
 
»Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta Skrajšano ime: UL VF Sedež: Ljubljana, Gerbičeva 60« doda besedilo, ki se glasi:
 
»Univerza v Ljubljani Zdravstvena fakulteta Skrajšano ime: UL ZF Sedež: Ljubljana, Poljanska 26a«. Črta se besedilo, ki se glasi: »visoka strokovna šola: Univerza v Ljubljani Visoka šola za zdravstvo Skrajšano ime: UL VŠZ Sedež: Ljubljana, Poljanska 26a«.
 

2. člen

 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako da prek fakultet ali umetniških akademij opravlja, v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, naslednje dejavnosti:
 
Izobraževalno dejavnost:
 
-
P 85.422 visokošolsko izobraževanje
 
-
P 85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 
Znanstvenoraziskovalno dejavnost:
 
-
M 72.110 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
 
-
M 72.190 raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
 
-
M 72.200 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 
Umetniško dejavnost:
 
-
R 90.010 umetniško uprizarjanje
 
-
R 90.020 spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 
-
R 90.030 umetniško ustvarjanje
 
Druge dejavnosti:
 
-
L 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 
-
R 91.011 dejavnost knjižnic
 
-
R 91.012 dejavnost arhivov
 
-
R 91.020 dejavnost muzejev
 
-
R 91.030 varstvo kulturne dediščine ter
 
-
druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.«
 
V tretjem odstavku se v prvem stavku besedilo »Fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole« nadomesti z besedilom »Fakultete in umetniške akademije«.
 
V četrtem odstavku se v prvem stavku besedilo »fakultetah, umetniških akademijah, oziroma visokih strokovnih šolah« nadomesti z besedilom »fakultetah in umetniških akademijah«, za dvaindvajseto alinejo pa se doda nova triindvajseta alineja, ki se glasi:
 
»–
Zdravstvena fakulteta: (72) zdravstvo (zdravstvena nega, zdravstvene tehnike);«.
 
Dosedanja šestindvajseta alineja se črta.
 

3. člen

 
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Organi fakultete ali umetniške akademije so: dekan, senat, akademski zbor in študentski svet.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window