Navigacija

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 91-3987/2009, stran 12163 DATUM OBJAVE: 13.11.2009

VELJAVNOST: od 14.11.2009 / UPORABA: od 14.11.2009

RS 91-3987/2009

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 7.12.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 91/09, 89/10, 100/13

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.12.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3987. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor

 
 
Na podlagi določil 4. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 in 23/09) Vlada Republike Slovenije kor stranka na strani delodajalca in Reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na strani javnih uslužbencev sklenejo
 

A N E K S št. 2
h Kolektivni pogodbi za javni sektor

 

1. člen

 
V Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 in 23/09) se tretji odstavek 20. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»Če dejanska rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od decembra 2008 do decembra 2009 preseže predvideno rast inflacije iz prvega odstavka tega člena, se osnovne plače v mesecu januarju 2010 zvišajo za polovico nastale razlike. Za predvideno rast inflacije se upošteva podatek iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj.«.
 

2. člen

 
Tretja in četrta alinea tretjega odstavka in šesti odstavek 50. člena se črtajo.
 
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
 
»Odprava tretje čtrtine nesorazmerij v osnovnih plačh se izvede s 1. 10. 2010, čtrte čtrtine pa s 1. 10. 2011. Znesek tretje čtrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačh bodo upravičnci prejeli pri izplačlu plač za oktober 2010, znesek čtrte čtrtine pa pri izplačlu plač za oktober 2011.
 
Če bo na podlagi interventnega ukrepa odprava tretje ali četrte četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah odložena čez roke iz četrtega odstavka, se zaposlenim izplača poračun zneskov tretje ali četrte četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah od 1. 10. 2010 oziroma od 1. 10. 2011.«.
 

3. člen

(splošna uskladitev osnovnih plač za leto 2010)

 
Splošna uskladitev osnovnih plač, določenih v prilogi 1 ZSPJS, se v letu 2010 izvede s 1. 7. 2010 v višini polovice stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, predvidene v Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (december 2009–december 2010).
 
Splošna uskladitev osnovnih plač se v letu 2011 ne iz­vede. Če dejanska rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od decembra 2010 do decembra 2011 preseže 2%, se osnovne plače v januarju 2012 uskladijo za nastalo razliko nad 2%.
 
Splošna uskladitev osnovnih plač za leto 2012 se določi v roku iz 5. člena ZSPJS.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window