Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 63-2517/2013, stran 7653 DATUM OBJAVE: 26.7.2013

VELJAVNOST: od 10.8.2013 / UPORABA: od 1.9.2013

RS 63-2517/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.9.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 63/13

Časovnica

Na današnji dan, 27.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.9.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2517. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-B)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2013.
 
Št. 003-02-7/2013-10
 
Ljubljana, dne 23. julija 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA (ZPrCP-B)

 

1. člen

 
V Zakonu o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12) se v prvem odstavku 3. člena za 6. točko dodata novi 6.a in 6.b točka, ki se glasita:
 
»6.a
»dvosledno vozilo« je vozilo, katerega sled je širša od 50 cm;
 
6.b
»enosledno vozilo« je vozilo, katerega sled ni širša od 50 cm;«.
 
Za 38. točko se doda nova 38.a točka, ki se glasi:
 
»38.a
»smerno vozišče« je vozišče ali njegov vzdolžni del, ki je namenjen vožnji vozil v eni smeri in ima lahko enega, dva ali več prometnih pasov in posebne pasove;«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 15. člena se za besedilom »na cestah v naselju« doda besedilo »(vključno z nakategoriziranimi cesta­mi, ki so dane v javno uporabo)«.
 

3. člen

 
Za 15. členom se doda novi 15.a člen, ki se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window