Navigacija

Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 66-2602/2013, stran 7937 DATUM OBJAVE: 5.8.2013

RS 66-2602/2013

 
 

2602. Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb

 
 
Na podlagi petega odstavka 7. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06, 87/11 in 40/12 – ZUJF) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
 

P R A V I L N I K
o določanju zemljišč za gradnjo stavb

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa način določitve zemljišč za gradnjo stavb za namene množičnega vrednotenja nepremičnin.
 

2. člen

(zemljišča za gradnjo stavb)

 
(1)
Zemljišča za gradnjo stavb so stavbna zemljišča, določena v občinskem prostorskem načrtu, oziroma stavbna zemljišča v okviru območij, določenih v prostorskih sestavinah dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin (v nadaljnjem besedilu: stavbna zemljišča), na katerih je gradnja stavb dejansko možna oziroma dopustna in jih določi občina.
 
(2)
Zemljišče za gradnjo stavb je zaokroženo zemljišče na območju stavbnih zemljišč, ki ga lahko sestavlja parcela, del parcele, več parcel ali več delov parcel.
 

3. člen

(način določitve zemljišč za gradnjo stavb)

 
(1)
Občina najprej razvrsti vse parcele na območju občine po namenski rabi prostora v skladu s 4. členom tega pravilnika.
 
(2)
Po razvrstitvi parcel po namenski rabi prostora občina izloči tiste parcele oziroma dele parcel na območju stavbnih zemljišč, ki niso primerne za gradnjo stavb in ustrezajo enemu od kriterijev iz 5. člena tega pravilnika.
 
(3)
Zemljišča za gradnjo stavb so parcele ali deli parcel, ki tvorijo zaokrožena zemljišča (v nadaljnjem besedilu: zemljišča), če:
 
1.
so zemljišča na območju stavbnih zemljišč,
 
2.
niso izločena kot zemljišča, ki niso primerna za gradnjo stavb in
 
3.
so zemljišča, ki izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:
 
-
zemljišča, za katera je sprejet občinski podrobni prostorski načrt na podlagi zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, ali občinski lokacijski načrt na podlagi zakona, ki ureja prostor, ali zazidalni načrt oziroma ureditveni načrt na podlagi zakona, ki je urejal naselja in druge posege v prostor, in je v skladu z njihovo vsebino na njih možna gradnja stavb,
 
-
zemljišča, ki so komunalno opremljena po določbah zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, na katerih je v skladu s prostorskimi izvedbenimi pogoji iz občinskega prostorskega načrta oziroma v skladu z merili in pogoji iz prostorskih ureditvenih pogojev dopustna gradnja stavb ter na njih niso uveljavljeni pravni režimi, ki se nanašajo na varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena in druga območja, tako da gradnja stavb na njih ni možna, ali
 
-
zemljišča, za katera je pridobljeno dokončno gradbeno dovoljenje za gradnjo stavb.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window