Navigacija

Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Suhor 2 v občini Črnomelj

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-475/2021, stran 1403 DATUM OBJAVE: 12.2.2021

RS 22-475/2021

 
 

475. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Suhor 2 v občini Črnomelj

 
 
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Suhor 2 v občini Črnomelj

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Suhor 2 v občini Črnomelj.
 

2. člen

(koncesijska pogodba)

 
Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
 

3. člen

(splošni varstveni pogoji in ukrepi)

 
(1)
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred tehničnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
 
(2)
Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
 
-
ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se čim bolj zmanjša poraba prostora in energije;
 
-
ukrepe, s katerimi se dosega največje mogoče varstvo okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
 
-
ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom;
 
-
smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije;
 
-
upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo tehničnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
 
-
ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči zaradi posega;
 
-
ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode;
 
-
dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev;
 
-
ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov;
 
-
ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njej, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
 
-
ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window