Navigacija

Uredba o upravljanju z vojaškimi nepremičninami

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 70-3298/1995, stran 5525 DATUM OBJAVE: 8.12.1995

VELJAVNOST: od 23.12.1995 / UPORABA: od 23.12.1995

RS 70-3298/1995

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 17.11.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 70/95, 92/99, 11/10, 82/12

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 17.11.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3298. Uredba o upravljanju z vojaškimi nepremičninami

 
 
Na podlagi 21. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) in drugega odstavka 113. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o upravljanju z vojaškimi nepremičninami

 

1. člen

 
Z vojaškimi objekti, vojaškimi stanovanji in stanovanjskimi hišami ter drugimi vojaškimi nepremičninami (v nadaljnjem besedilu: vojaške nepremičnine), ki so last Republike Slovenije v skladu z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in zakonom o obrambi, upravlja Ministrstvo za obrambo.
 
Evidenco vojaških nepremičnin iz prejšnjega odstavka vodi in ureja Ministrstvo za obrambo v skladu s predpisi, ki urejajo evidenco državnega premoženja.
 
Na podlagi podatkov iz evidence iz prejšnjega odstavka
 
Ministrstvo za obrambo izdaja potrdila, pooblastila in druge listine.
 

2. člen

 
Ministrstvo za obrambo določa v skladu z zakonom o obrambi vojaške nepremičnine, ki so trajno namenjene za obrambne ali zaščitne potrebe, ter predlaga Vladi Republike Slovenije, katere vojaške nepremičnine se namenijo za potrebe drugih državnih organov.
 

3. člen

 
Ministrstvo za obrambo vzdržuje in upravlja vojaški stanovanjski sklad. Minister za obrambo po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije podrobno uredi postopke, merila in kriterije v zvezi z vojaškimi stanovanji, ki se kot službena stanovanja dodeljujejo pripadnikom stalne sestave Slovenske vojske oziroma javnim uslužbencem Ministrstva za obrambo, ki delajo na delovnih mestih, na katerih se opravlja vojaška služba. Službena stanovanja, ki se ne dodelijo pripadnikom stalne sestave Slovenske vojske, se izjemoma lahko dodelijo, zlasti zaradi kadrovskih potreb, kot službena stanovanja tudi drugim javnim uslužbencem Ministrstva za obrambo.
 
Minister za obrambo lahko določeno število službenih stanovanj iz vojaškega stanovanjskega sklada dodeli Generalštabu Slovenske vojske oziroma tistim organizacijskim enotam Ministrstva za obrambo, ki ta stanovanja potrebujejo za opravljanje njihove redne dejavnosti in ki jih ni mogoče uporabljati za druge namene.
 
Za službena stanovanja, ki jih ni mogoče dodeliti v skladu s prvim odstavkom tega člena in so trajno nezasedena, se lahko sklene najemna pogodba za tri leta z možnostjo podaljšanja za največ tri leta z javnim uslužbencem, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev stanovanja po Stanovanjskem pravilniku Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije ali po Pravilniku o oddaji službenih stanovanj, samskih sob in ležišč v samskih sobah Policije, pod pogojem da Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije ali Policija nima na razpolago primernega stanovanja.
 
Za službena stanovanja, za katera ni sklenjeno najemno razmerje v skladu s prejšnjim odstavkom, se lahko sklene najemna pogodba za določen čas treh let z možnostjo podaljšanja za največ tri leta z ožjim družinskim članom osebe, ki je padla v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991 kot pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije.
 
Za ožjega družinskega člana iz prejšnjega odstavka se štejejo zakonec ali oseba, s katero je padli pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije živel v zunajzakonski skupnosti, njegovi otroci in posvojenci.
 
Službena stanovanja, za katera ni sklenjena najemna pogodba v skladu s četrtim odstavkom, se lahko oddajo v skladu s predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window