Navigacija
Portal TFL
 • PREDPIS
 • RAZVELJAVLJEN, a se še uporablja

Splošni akt o uporabi sistema RDS in identifikaciji v DAB omrežjih

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 67-2734/2015, stran 7763 DATUM OBJAVE: 18.9.2015

VELJAVNOST: od 3.10.2015 do 9.11.2022 / UPORABA: od 3.10.2015

RS 67-2734/2015

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 10.11.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.1.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 67/15, 130/22

Časovnica

Na današnji dan, 27.1.2023 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 10.11.2022
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2734. Splošni akt o uporabi sistema RDS in identifikaciji v DAB omrežjih

 
 
Na podlagi drugega odstavka 172. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B in 54/14 – odl. US) izdaja direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
 

S P L O Š N I A K T
o uporabi sistema RDS in identifikaciji v DAB omrežjih

 

1. člen

(vsebina akta)

 
Ta splošni akt podrobneje določa način uporabe sistema RDS za analogne zvokovne radiodifuzne postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz in način identifikacije programov v DAB omrežjih.
 

2. člen

(pojmi)

 
Poleg pomena, določenega z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B in 54/14 – odl. US; ZEKom-1), imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
 
1.
Sistem RDS (Radio Data System – radijski podatkovni sistem) je sistem za prenos podatkov za analogne zvokovne radiodifuzne postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz.
 
2.
Standard SIST EN 50067 je standard, ki predpisuje način uporabe sistema RDS za zvokovne radiodifuzne radijske postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz.
 
3.
Program je radijski program, za katerega je izdano dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti. V tem aktu šteje za program tudi radijska mreža kot je opredeljena z zakonom, ki ureja medije.
 
4.
Podatkovna skupina je skupina podatkov, ki se prenaša prek sistema RDS.
 
5.
PI (Program Identification – identifikacija programa) je podatkovna skupina, ki vsebuje 16 bitno kodo namenjeno identifikaciji programa.
 
6.
PS (Program Service – program) je podatkovna skupina, ki vsebuje osemznakovno ime programa namenjeno statičnemu prikazu imena programa na sprejemniku.
 
7.
TP (Traffic Program – cestnoprometni program) je podatkovna skupina, ki vsebuje zastavico za identifikacijo programa, ki vsebuje obvestila o cestnem prometu, ki so signalizirana prek zastavice v podatkovni skupini TA.
 
8.
TA (Traffic Announcement – cestnoprometno obvestilo) je podatkovna skupina, ki vsebuje zastavico za signalizacijo obvestila o cestnem prometu, ki ga radijska postaja trenutno oddaja.
 
9.
Aktivna zastavica pomeni, da je ustrezni bit zastavice postavljen na logično vrednost 1.
 
10.
CT (Clock Time – čas) je podatkovna skupina, ki vsebuje informacije o točnem času in datumu.
 
11.
RP (Radio Paging – radijski osebni klic) je podatkovna skupina, ki vsebuje informacije za storitev osebnega klica prek sistema RDS.
 
12.
Sistem osebnega klica (paging) prek sistema RDS je javna telekomunikacijska storitev namenjena prenašanju sporočil prek sistema RDS.
 
13.
EON (Enhaced Other Networks – druge mreže) je podatkovna skupina, ki vsebuje informacije o drugih programih.
 
14.
Točen čas je čas (datum in ura), ki je določen z Zakonom o računanju časa (Uradni list RS, št. 13/93, 8/96).
 
15.
DAB je sistem za digitalno zvokovno radiodifuzijo v skladu s standardom oddajanja SIST EN 300 401.
 
16.
SERVICE LABEL je je podatkovna skupina, ki je določena za posamezen program ali storitev v omrežju DAB in je namenjena prikazu imena programa ali storitve na sprejemniku.
 

3. člen

(sistem RDS)

 
(1)
Sistem RDS se lahko uporablja na podlagi odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, katerih imetniki
 
a.
so zaprosili agencijo za uporabo sistema RDS ali
 
b.
so v ponudbi na javni razpis za prosto frekvenco navedli, da bo radijska postaja uporabljala sistem RDS
 
in jim je agencija z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc predpisala kodo za podatkovno skupino PI in osemznakovno ime programa za podatkovno skupino PS.
 
(2)
Sistem RDS se uporablja v skladu s standardom SIST EN 50067.
 
(3)
Zvokovne radiodifuzne postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz, ki uporabljajo sistem RDS, morajo uporabljati podatkovno skupino PI in podatkovni skupino PS v skladu s 4. in 5. členom tega akta in v skladu z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window