Navigacija

Sklep o sistemu jamstva za vloge

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 97-5036/2010, stran 15202 DATUM OBJAVE: 3.12.2010

RS 97-5036/2010

 
 

5036. Sklep o sistemu jamstva za vloge

 
 
Na podlagi 312. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10), in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
 

S K L E P
o sistemu jamstva za vloge

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(Vsebina sklepa)

 
(1)
Ta sklep določa:
 
(a)
podrobnejšo obravnavo zajamčenih vlog pri bankah in hranilnicah (v nadaljevanju: bankah),
 
(b)
vsebino, roke in način obveščanja vlagateljev in javnosti po 311. in 314.a členu o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10; v nadaljevanju: ZBan-1),
 
(c)
način izračuna višine likvidnih naložb iz 314. člena ZBan-1 za izplačilo zajamčenih vlog in podrobnejše lastnosti finančnih instrumentov, ki so predmet teh naložb,
 
(d)
podrobnejše pogoje in postopke za zagotavljanje sredstev za izplačilo zajamčenih vlog in za aktiviranje jamstva,
 
(e)
način vključitve podružnice banke v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji in
 
(f)
podrobnejšo vsebino, roke in način poročanja podatkov iz drugega odstavka 311.a člena ZBan-1.
 
(2)
Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 

2. člen

(Opredelitev pojmov)

 
(1)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-1, na primer:
 
(a)
vloga v prvem odstavku 310. člena,
 
(b)
neto stanje vloge v drugem odstavku 310. člena,
 
(c)
zajamčena vloga v 310. členu,
 
(d)
skupni račun v šestem odstavku 310. člena,
 
(e)
skrbniški račun v sedmem odstavku 310. člena in
 
(f)
banka prevzemnica v 321. členu.
 
(2)
Za namen tega sklepa velja naslednja opredelitev pojmov:
 
(a)
„banka“ pomeni banko ali hranilnico s sedežem v Republiki Sloveniji,
 
(b)
„vlagatelj“ pomeni fizično osebo, fizično osebo, ki samostojno opravlja dejavnost, samostojnega podjetnika ali pravno osebo, ki ima vlogo pri banki,
 
(c)
„podružnica banke države članice“ je podružnica, ki jo v Republiki Sloveniji v skladu z 98. členom ZBan-1 ustanovi banka države članice,
 
(d)
„podružnica banke tretje države“ je podružnica v Republiki Sloveniji, ki v skladu s 103. členom ZBan-1 pridobi dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev.
 

2. ZAJAMČENE VLOGE

 

3. člen

(Podrobnejša obravnava zajamčenih vlog)

 
(1)
Zajamčena vloga posameznega vlagatelja pri banki je neto stanje vloge na dan začetka stečajnega postopka nad banko.
 
(2)
Kot vloga pri banki se šteje tudi vloga pri podružnici banke v drugi državi članici ter podružnici banke v tretji državi, če ni z dovoljenjem za ustanovitev podružnice banke v tretji državi oziroma s predpisi tretje države drugače določeno.
 
(3)
V zajamčeno vlogo so vključene tudi pripadajoče obresti na vloge, ki so obračunane do dneva začetka stečajnega postopka nad banko, v skladu s pogodbo oziroma v primeru potrdila o depozitu oziroma blagajniškega zapisa v skladu s pogoji o izdaji tega imenskega vrednostnega papirja.
 
(4)
Vloge v tujih valutah se preračunajo v domačo valuto z uporabo deviznih tečajev, ki jih objavlja Banka Slovenije in ki veljajo na dan začetka stečajnega postopka nad banko.
 

3. INFORMIRANJE VLAGATELJEV

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window