Navigacija

Sklep o merilih za določitev pomembne borznoposredniške družbe

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 42-1904/2019, stran 5172 DATUM OBJAVE: 27.6.2019

VELJAVNOST: od 12.7.2019 / UPORABA: od 12.7.2019

RS 42-1904/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.7.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 42/19

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 12.7.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1904. Sklep o merilih za določitev pomembne borznoposredniške družbe

 
 
Na podlagi dvanajstega odstavka 5. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
 

S K L E P
o merilih za določitev pomembne borznoposredniške družbe

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
(1)
Ta sklep določa podrobnejša merila za določitev pomembne borznoposredniške družbe v zvezi z uveljavljanjem naslednjih zahtev, ki jih za pomembne borznoposredniške družbe določata Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.; v nadaljevanju: ZTFI-1) in Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 575/2013/EU):
 
(a)
v zvezi s pogoji za člane upravljalnega organa pomembne borznoposredniške družbe, ki istočasno opravljajo več direktorskih funkcij (tretji odstavek 36. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1 in 22/19 – ZIUDSOL; v nadaljevanju: ZBan-2) v zvezi s 185. členom ZTFI-1),
 
(b)
v zvezi z imenovanjem komisije za prejemke in komisije za imenovanja nadzornega sveta pomembne borznoposredniške družbe (četrti odstavek 49. člena ZBan-2 v zvezi s 185. členom ZTFI-1),
 
(c)
glede vzpostavitve službe skladnosti poslovanja (prvi odstavek 146. člena ZBan-2 v zvezi s 226. členom ZTFI-1),
 
(d)
glede razkritij na posamični ali na subkonsolidirani podlagi za pomembne podrejene borznoposredniške družbe (drugi pododstavek prvega in drugega odstavka 13. člena Uredbe 575/2013/EU),
 
(e)
glede javne objave kvantitativnih informacij v zvezi s prejemki na ravni članov upravljalnega organa borznoposredniške družbe, ki izstopa zaradi svoje velikosti, notranje organizacije in narave, področja in zapletenosti svojih dejavnosti (drugi odstavek 450. člena Uredbe 575/2013/EU).
 
(2)
Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 

2. člen

(opredelitev pojmov)

 
(1)
»Finančni sektor« za potrebe tega sklepa sestavljajo:
 
-
banke,
 
-
borznoposredniške družbe,
 
-
družbe za upravljanje, ki jim je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) izdala dovoljenje za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi storitvami oziroma pomožnih storitev,
 
-
upravljavci AIS, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, pomožne storitve investicijskega svetovanja ali sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti.
 
(2)
Ostali pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI-1 in Uredbe 575/2013/EU ter v predpisih, izdanih na njuni podlagi.
 

3. člen

(merila za določitev pomembne borznoposredniške družbe)

 
(1)
Merila za določitev pomembne borznoposredniške družbe so opredeljena na podlagi dejavnikov iz dvanajstega odstavka 5. člena ZTFI-1, in sicer:
 
-
velikosti in notranje organiziranosti borznoposredniške družbe,
 
-
narave, obsega in zapletenosti dejavnosti, ki jih borznoposredniška družba opravlja in
 
-
sistemske pomembnosti borznoposredniške družbe.
 
(2)
Borznoposredniška družba je izvzeta iz uporabe metodologije, ki jo določajo Smernice Evropskega bančnega organa o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI). Ne glede na navedeno Agencija v zvezi z določitvijo pomembnosti borznoposredniške družbe v zvezi z dejavniki iz prvega odstavka tega člena upošteva zlasti naslednja kvantitativna in kvalitativna merila:
 
(a)
v zvezi z velikostjo in notranjo organiziranostjo borznoposredniške družbe:
 
-
tržni delež, ki ga borznoposredniška družba predstavlja v okviru finančnega sektorja, merjen po bilančni vsoti, je enak ali višji od 5 %,
 
-
tržni delež, ki ga borznoposredniška družba predstavlja v okviru finančnega sektorja, merjen po številu strank, je enak ali višji od 5 %,
 
-
tržni delež, ki ga borznoposredniška družba predstavlja v okviru finančnega sektorja, merjen po obsegu skupne izpostavljenosti tveganjem, je enak ali višji od 5 %,
 
-
število vseh podrejenih družb borznoposredniške družbe,
 
-
število zaposlenih,
 
-
način izvajanja politik in praks prejemkov.
 
(b)
v zvezi z naravo, obsegom in zapletenostjo dejavnosti, ki jih borznoposredniška družba opravlja:
 
-
vrste storitev/poslov, ki jih opravlja in njihova nadomestljivost,
 
-
vrste strank,
 
-
poslovni model borznoposredniške družbe,
 
-
geografska struktura poslovanja,
 
-
uporaba naprednih metod za izračun kapitalskih zahtev ali modelov za izračun interne ocene kapitalskih potreb,
 
-
obseg trgovalne knjige,
 
-
obseg poslovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti.
 
(c)
v zvezi s pomenom borznoposredniške družbe za lokalni trg:
 
-
znaten vpliv prenehanja ali opustitve dejavnosti borznoposredniške družbe na sistemsko likvidnost ter na plačilne, klirinške in poravnalne sisteme.
 
(3)
Agencija opredeli borznoposredniško družbo kot pomembno, če izpolnjuje vsaj tri izmed meril iz prve do tretje alineje točke (a) in hkrati prve alineje točke (c) drugega odstavka tega člena.
 
(4)
Borznoposredniško družbo, ki ni opredeljena kot pomembna na podlagi tretjega odstavka tega člena, Agencija opredeli kot pomembno, kadar lahko borznoposredniška družba zaradi svojih značilnosti, opredeljenih z merili iz drugega odstavka tega člena, ob znatnem poslabšanju njenega poslovanja ali prenehanju oziroma opustitvi dejavnosti pomembno vpliva na finančni sistem Republike Slovenije.
 
(5)
Podrejeno borznoposredniško družbo iz 13. člena Uredbe 575/2013/EU, ki ni opredeljena kot pomembna borznoposredniška družba na podlagi tretjega ali četrtega odstavka tega člena, Agencija opredeli kot pomembno za namen izpolnjevanja zahteve iz točke (d) prvega odstavka 1. člena tega sklepa, kadar je razkritje informacij na posamični ali subkonsolidirani podlagi pomembno za celovito informiranje udeležencev trga v zvezi s profilom tveganosti borznoposredniške družbe.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window