Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Trnovo zahod

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 39-1964/2018, stran 6048 DATUM OBJAVE: 8.6.2018

VELJAVNOST: od 23.6.2018 / UPORABA: od 23.6.2018

RS 39-1964/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.6.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 39/18

Časovnica

Na današnji dan, 18.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 23.6.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1964. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Trnovo zahod

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 35/13-skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15- ZUUJFO) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 24. maja 2018 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Trnovo zahod

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga za OPPN)

 
S tem Odlokom se na podlagi Sklepa o začetku priprave OPPN Trnovo zahod (Uradni list RS, št. 44/13) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Trnovo zahod – v nadaljevanju OPPN. OPPN je pod številko 71158 izdelala družba Proarc d.d. Nova Gorica.
 

2. člen

(vsebina odloka)

 
(1)
Ta odlok določa vsebino OPPN, obseg ureditvenega območja, namembnost območja, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo projektnih rešitev in pogojev za gospodarsko javno infrastrukturo, parcelacijo, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe ter velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, inženirsko geološke pogoje, pogoje za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov.
 
(2)
Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v OPPN, ki je na vpogled v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
 

3. člen

(vsebina OPPN)

 
Podrobni prostorski načrt vsebuje:
 
A)
TEKSTUALNI DEL
 
B)
GRAFIČNI DEL
 
1. Obstoječe stanje s parcelnim stanjem
M 1:500
2. Ureditvena situacija
M 1:500
3. Gospodarska javna infrastruktura, grajeno javno dobro
M 1:500
4. Načrt parcelacije
M 1:1000
 
C)
PRILOGE:
 
-
smernice in mnenja
 
-
strokovne podlage
 

II. OBSEG IN OPREDELITEV OBMOČJA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window