Navigacija

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Jug

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 88-3199/2013, stran 9589 DATUM OBJAVE: 25.10.2013

VELJAVNOST: od 26.10.2013 / UPORABA: od 26.10.2013

RS 88-3199/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.10.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 88/13

Časovnica

Na današnji dan, 18.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 26.10.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3199. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Jug

 
 
Na podlagi 57.–61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,108/09, 57/12, 35/12 – Sklep US v nadaljevanju: ZPNačrt), 70/08 – ZVO-1B, 43/11 – ZKZ-C, ter na podlagi 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je župan Občine Grosuplje dne 24. oktobra 2013 sprejel
 

S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Jug

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

 
(1)
S sprejetjem Prostorskega načrta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13; v nadaljevanju OPN) so prazna travniška zemljišča med potokom Bičje in obstoječo gospodarsko cono opredeljena kot površine namenjene za gospodarsko cono (IG), ožji zahodni del ob potoku Bičje je namenjen za druge zelene površine (ZD), pas vzdolž območja pa območju in omrežjem prometnih površin (PC). V območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta gospodarska cona Jug; v nadaljevanju: OPPN) so po OPN zajete sledeče enote urejanja prostora oziroma deli enot urejanja prostora: IG: GR 91, 97, 101, 103, 114; ZD: GR 256; PC: GR 173; PZ: GR 189;
 
(2)
Izdelava OPPN posega že v leto 2006. V času izdelave OPN Grosuplje je prišlo do spremenjenih prometnih rešitev za cono, predvsem glede kategorizacije ceste, ki je bila v dopolnjenem osnutku OPPN (december 2010), s profilom cca 18 m, predvidena kot obvozna cesta za Grosuplje ter hkrati kot napajalna cesta za gospodarsko cono.
 
(3)
Skladno z OPN Grosuplje se na osnovi nove prometne rešitve, ki upošteva zmanjšanje profila osrednje napajalne ceste ter povečanjem območja na jugozahodnem delu s tem Sklepom pričnejo oziroma nadaljujejo postopki za pripravo OPPN.
 

2. člen

(okvirno območje OPPN)

 
(1)
Območje OPPN se nahaja na zahodnem robu naselja Grosuplje kot nepozidano zaledje obstoječe industrijske in obrtne pozidave. Na območju obravnave je teren raven oziroma je v blagem naklonu proti jugu. Zemljišča so obraščena s travniki, severozahodni del pa se nahaja na poplavnem območju.
 
(2)
Meja obravnavanega območja je na vzhodu definirana z gospodarsko cono ob Industrijski cesti, potokom Bičje na zahodu in zelenimi površinami močvirnatega predela potoka Bičje na severozahodu. Na severu je območje tangirano z objekti romskega naselja, na jugu z obrtno cono Pod Slivniškim hribom na jugovzhodu pa s traso železnice.
 
(3)
Območje predvidenega OPPN obsega površino velikosti približno 18,55 ha in zajema zemljišča ter dele zemljišč s parcelnimi številkami v katastrskih občinah:
 
k.o. Grosuplje – naselje: 2054/1, 2054/2, 2071, 2070/4, 2070/5, 2070/7, 2070/8, 2070/6, 2070/3, 2069/4, 2069/3, 2226, 2050/13, 2052, 2053, 2050/20, 2050/12, 2051, 2050/5, 2050/26, 2050/27, 2048/3, 2048/2, 2048/4, 2047/1, 2047/2, 2048/5, 2066 – del, 2196 – del.
 
k.o. Stranska vas: 1073/3, 1073/1, 1072/3, 1071/1, 1070/1, 1066/3, 1069, 1068, 1064, 1063, 1065, 1650/3, 1650/4, 1062, 845, 844/3, 843/2, 842/3, 842/2, 842/4, 841/3, 840/1, 840/4, 839/1, 839/2, 839/5, 838/1, 838/3, 1007/8, 836/1, 837/4, 835/1, 835/5, 834/1, 834/4, 861/2, 861/5, 861/4, 861/6, 861/7, 861/9, 1007/9, 863/8, 863/3, 865/1, 866/1, 867/1, 863/4, 864, 865/2, 866/2, 867/2, 868/2, 863/10, 865/3, 866/3, 867/3, 868/1, 836/2, 836/3, 1068, 1064, 1063.
 
(4)
V ureditveno območje se lahko vključijo tudi druga zemljišča, če so le-ta potrebna za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev.
 

3. člen

(skrajšani postopek)

 
Ker je bil OPPN GC Jug v decembru 2010 že javno razgrnjen (30 dni), predmetne spremembe pa se nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, je na podlagi 61.a člena ZPNačrt rok za podajo smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora 15 dni ter čas trajanja javne razgrnitve 15 dni.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window