Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo večstanovanjskih objektov v Šmarju

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1679/2010, stran 4850 DATUM OBJAVE: 30.4.2010

VELJAVNOST: od 8.5.2010 / UPORABA: od 8.5.2010

RS 34-1679/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.5.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 34/10

Časovnica

Na današnji dan, 5.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.5.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1679. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo večstanovanjskih objektov v Šmarju

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) ter 9. in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 28. redni seji dne 21. 4. 2010 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo večstanovanjskih objektov v Šmarju

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sevnica od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89 in Uradni list RS, št. 20/94, 102/00, 36/02, 87/04), sprejme občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo večstanovanjskih objektov v Šmarju (v nadaljevanju: OPPN). OPPN je izdelan v analogni in digitalni obliki, razen smernic, mnenj in izjav, ki so izdelane samo v analogni obliki.
 

2. člen

(sestavni deli OPPN)

 
Določbe tega odloka dopolnjuje:
 
A)  TEKSTUALNI DEL:
1.  Opis prostorske ureditve
2.  Ureditveno območje OPPN
3.  Umestitev načrtovane ureditve v prostor
   3.1 Opis vplivov in povezav prostorske
   ureditve s sosednjimi območji
   3.2 Opis rešitev načrtovanih objektov in
   površin
   3.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in
   gradnjo
4.  Zasnova prometne, energetske, komunalne in
   druge gospodarske infrastrukture in obveznost
   priključitve objektov nanjo
5.  Rešitve in ukrepi za varovanje okolja,
   ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine,
   trajnostno rabo naravnih dobrin, ter za
   izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
6.  Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred
   naravnimi in drugimi nesrečami
7.  Načrt parcelacije
8.  Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi
   pogoji in zahteve za izvajanje
B)  GRAFIČNI DEL:
1.  NAČRT NAMENSKE RABE PROSTORA
U1  Pregledna situacija              M 1:5000
U2  Izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in
   družbenega plana Občine Sevnica        M 1:5000
U3  Digitalna orto fotografija          M 1:2000
U4  Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem  M 1:500
U5  Geodetski načrt                M 1:500
2.  NAČRT UREDITVENEGA OBMOČJA Z NAČRTOM
   PARCELACIJE
U6  2.1. Ureditveno območje            M 1:500
U7  2.2. Načrt parcelacije             M 1:500
3.  NAČRT UMESTITVE NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
U8  3.1. Ureditvena situacija           M 1:500
U9  3.2. Situacija prometne, komunalne ter     M 1:500
   energetske infrastrukture in omrežje zvez
U10  3.4. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
   območji                    M 1:5000
C)  PRILOGE:
1.  Povzetek za javnost
2.  Izvleček iz strateškega prostorskega akta
3.  Obrazložitev in utemeljitev OPPN
   3.1. Razlogi za pripravo OPPN
   3.2. Obrazložitev zasnove prostorske ureditve
   3.3. Pojasnila v zvezi z načinom pridobitve
   variantnih rešitev
   3.4. Utemeljitev predlaganih rešitev ter
   lokacijskih in tehničnih pogojev in usmeritev
4.  Strokovne podlage, na katerih temeljijo
   rešitve z njihovimi povzetki
5.  Seznam nosilcev urejanja prostora, ki so
   podali smernice in mnenja za pripravo OPPN
6.  Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
   ter mnenja drugih strokovnih institucij
7.  Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam
   sektorskih aktov in predpisov, ki so bili
   upoštevani pri pripravi OPPN
 

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA

 

3. člen

(ureditveno območje)

 
Ureditveno območje urejanja z OPPN obsega površino zemljišča v izmeri 4.225 m2 in vključuje parceli št. 92/2 in 95, obe k.o. Šmarje, na lokaciji Šmarje v mestu Sevnica.
 

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO ZEMLJIŠČA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window