Navigacija

Sklep o makrobonitetnem spremljanju strukture financiranja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-291/2020, stran 888 DATUM OBJAVE: 21.2.2020

RS 10-291/2020

 
 

291. Sklep o makrobonitetnem spremljanju strukture financiranja

 
 
Na podlagi 13. člena ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter 19. člena Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13) izdaja Svet Banke Slovenije
 

S K L E P
o makrobonitetnem spremljanju strukture financiranja

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(Vsebina sklepa)

 
(1)
Sklep določa najnižjo priporočeno vrednost razmerja med letno spremembo kreditov nebančnemu sektorju pred oslabitvami in letno spremembo vlog nebančnega sektorja, izraženega s količnikom GLTDF.
 
(2)
Določbe tega sklepa se uporabljajo za banke, hranilnice, podružnice bank držav članic in podružnice bank tretjih držav (v nadaljevanju: banke).
 
(3)
Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 

2. člen

(Opredelitve pojmov)

 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB, 77/16-ZCKR,41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US) oziroma Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL EU L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1).
 

2. PRIPOROČILO GLEDE VIŠINE KOLIČNIKA GLTDF

 

3. člen

(Priporočilo o višini količnika GLTDF)

 
Banki, ki ima pozitivni letni prirast vlog nebančnega sektorja, se priporoča, da ob koncu četrtletja dosega količnik GLTDF, ki je enak ali večji od 0 % (GLTDF ≥ 0 %).
 

3. NAVODILO ZA IZRAČUN KOLIČNIKA GLTDF

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window