Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 3-76/2015, stran 175 DATUM OBJAVE: 16.1.2015

VELJAVNOST: od 17.1.2015 / UPORABA: od 17.1.2015

RS 3-76/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.1.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 3/15

Časovnica

Na današnji dan, 25.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 17.1.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

76. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja

 
Na podlagi osmega odstavka 104. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 - uradno prečiščeno besedilo, 43/12 - odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 - ZDU-1I) izdaja minister za javno upravo
 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja

 

1. člen

 
V Pravilniku o vrstah podatkov o oddanih javnih naro­čilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja (Uradni list RS, št. 8/09 in 3/13) se v 1. členu v oklepaju besedilo »43/12 - odl. US in 90/12« nadomesti z besedilom »43/12 - odl. US, 90/12 in 90/14 - ZDU-1I).
 

2. člen

 
V prvem odstavku 2. člena se besedilo »podatki o javnih naročilih, oddanih na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi, iz obvestil iz 5. točke prvega odstavka 57. člena ZJNVETPS,« črta, besedilo »13. točke« pa se nadomesti z besedilom »5. točke«.
 
V drugem odstavku se besedilo »14. točke« nadomesti z besedilom »12. točke«.
 
V tretjem odstavku se besedilo »le organi Republike Slo­venije« nadomesti z besedilom »naročniki po ZJNVETPS«.
 

3. člen

 
V prvem odstavku 3. člena se v 1. točki v drugi alineji v oklepaju za besedilom »št. 18/07« doda vejica in besedilo »12/13 in 83/14«.
 
V 3. točki se v prvi alineji v oklepaju besedilo »postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi,« črta, za sedemnajsto alinejo, na koncu katere se podpičje nadomesti z vejico, pa se doda nova osemnajsta alineja, ki se glasi:
 
»- ali je naročnik upošteval obdobje mirovanja: da/ne;«.
 
V 4. točki se za deveto alinejo b) točke, na koncu katere se podpičje nadomesti z vejico, doda nova c) točka, ki se glasi:
 
»c)
število ponudnikov, ki so bili iz postopka javnega naročanja izločeni zaradi pravnomočne obsodbe za kaznivo dejanje;«.
 
Na koncu drugega odstavka se doda besedilo, ki se glasi:
 
»Če naročnik ni upošteval obdobja mirovanja, podatke iz osemnajste alineje 3. točke prvega odstavka tega člena raz­členi še na okoliščine, navedene v prvem odstavku 83.a člena ZJNVETPS.«.
 
V tretjem odstavku se za besedo »šestnajste« doda veji­ca, besedilo »in sedemnajste alineje 3. točke« pa se nadomesti z besedilom »sedemnajste in osemnajste alineje 3. točke«.
 
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena sporoči na­ročnik za naročila iz a) točke drugega odstavka 32. člena ZJNVETPS za vsako oddano javno naročilo le podatke iz prve, tretje in četrte alineje 1. točke, prve do četrte alineje 2. točke, prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, osme, trinajste, štirinajste, petnajste, šestnajste in osemnajste alineje 3. točke ter 4. točke prvega odstavka tega člena, razen podatka o števi­lu ponudnikov, ki so bili iz postopka javnega naročanja izločeni zaradi pravnomočne obsodbe za kaznivo dejanje.«.
 
V šestem odstavku se besedilo »Organ Republike Slove­nije« nadomesti z besedo »Naročnik«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window