Navigacija

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1646/2010, stran 4750 DATUM OBJAVE: 30.4.2010

VELJAVNOST: od 1.5.2010 / UPORABA: od 1.1.2010

RS 34-1646/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 34/10

Časovnica

Na današnji dan, 5.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1646. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2010

 
 
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 33. seji dne 21. 4. 2010 sprejel
 

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2010

 

1. člen

 
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
 
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin – kontov določa v naslednjih zneskih:
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.«
 

2. člen

 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
 
1.
prihodki požarne takse,
 
2.
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
 
3.
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
 
4.
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
 
5.
prihodki od najemnine za infrastrukturo (vodovod in kanalizacija),
 
6.
prihodki od najemnine za infrastrukturo in neporabljena amortizacija infrastrukture na dan 31. 12. 2009 (CČN Domžale Kamnik d.o.o.),
 
7.
prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti«.
 

3. člen

 
V drugem odstavku 7. člena se znesek »60.000 €« nadomesti z zneskom »259.000 €«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window