Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 139-3419/2022, stran 10565 DATUM OBJAVE: 2.11.2022

RS 139-3419/2022

 
 

3419. Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov

 
 
Na podlagi desetega odstavka 130. člena in petega odstavka 138. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
 

P R A V I L N I K
o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa vsebino in obliko obrazca, na katerem lahko podjetje pred sklenitvijo pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov zagotovi potrošniku informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, ter vsebino in obliko obrazca za odstop potrošnika od pogodbe, v skladu z Direktivo 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 304 z dne 22. 11. 2011, str. 64), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 2019/2161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in direktiv 98/6/ES, 2005/29/ES ter 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil Unije o varstvu potrošnikov (UL L št. 328 z dne 18. 12. 2019, str. 7).
 

2. člen

(obrazec za predpogodbene informacije)

 
Podjetje lahko potrošniku pred sklenitvijo pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov zagotovi informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
 

3. člen

(obrazec za odstop od pogodbe)

 
Potrošnik lahko odstopi od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, z odstopno izjavo, ki jo poda na obrazcu, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
 

KONČNI DOLOČBI

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window