Navigacija

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 81-3894/2018, stran 12895 DATUM OBJAVE: 14.12.2018

VELJAVNOST: od 15.12.2018 / UPORABA: od 15.12.2018

RS 81-3894/2018

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 31.12.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 81/18

Časovnica

Na današnji dan, 21.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 31.12.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3894. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije

 
 
Na podlagi 9. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17), prvega odstavka 23. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 575/2013) in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L št. 11 z dne 17. januarja 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba (EU) 2015/61), izdaja Svet Banke Slovenije
 

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije

 

1. člen

 
(1)
V Sklepu o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije (Uradni list RS, št. 28/16) se tretji odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena se tudi za kreditne institucije, ki se razvrstijo kot pomembne kreditne institucije v skladu s členom 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013 ter delom IV in členom 147(1) Uredbe (EU) št. 468/2014, uporabljajo naslednji členi tega sklepa:
 
(a)
4. člen: Člen 124(2) Uredbe (EU) št. 575/2013: izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na stanovanjske nepremičnine;
 
(b)
8. člen: Člen 327(2) Uredbe (EU) št. 575/2013: pobot;
 
(c)
23a. člen: Člen 493(4) Uredbe (EU) št. 575/2013: prehodne določbe za velike izpostavljenosti.«.
 
(2)
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
 
»(4) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.«.
 

2. člen

 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»6. člen

Člen 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013: prag za oceno pomembnosti kreditne obveznosti v zamudi za namen opredelitve neplačila

 
(1)
Kreditne institucije za namen člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 pri ocenjevanju pomembnosti kreditne obveznosti v zamudi upoštevajo prag, sestavljen iz dveh sestavin:
 
(a)
absolutna sestavina je vsota vseh zneskov, že zapadlih v plačilo, ki jih dolžnik dolguje instituciji, nadrejeni osebi te institucije ali kateri od njenih podrejenih družb (v nadaljnjem besedilu: „kreditna obveznost v zamudi“), ki znaša:
 
(i)
za izpostavljenosti na drobno 100 EUR;
 
(ii)
za izpostavljenosti, ki niso izpostavljenosti na drobno, 500 EUR, in
 
(b)
relativna sestavina je enaka deležu, ki ga znesek kreditne obveznosti v zamudi predstavlja v skupnem znesku vseh bilančnih izpostavljenosti institucije, njene nadrejene osebe ali katere koli od njenih podrejenih družb do tega dolžnika, z izjemo izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, ki znaša 1 %.
 
(2)
Za institucije, ki za izpostavljenosti na drobno uporabljajo opredelitev neplačila iz točk (a) in (b) prvega pododstavka člena 178(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 na ravni posamezne izpostavljenosti, se prag iz odstavka (1) uporablja na ravni posamezne izpostavljenosti kreditne institucije, njene nadrejene osebe ali katere od njenih podrejenih družb do dolžnika.
 
(3)
Šteje se, da neplačilo nastopi, kadar sta tako omejitev, izražena kot absolutna sestavina praga, kot omejitev, izražena kot relativna sestavina praga, prekoračeni 90 zaporednih dni.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window