Navigacija

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 74-2756/2013, stran 8600 DATUM OBJAVE: 6.9.2013

VELJAVNOST: od 7.9.2013 / UPORABA: od 7.9.2013

RS 74-2756/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.9.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.1.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 74/13

Časovnica

Na današnji dan, 25.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 7.9.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2756. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice

 
Na podlagi 9. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Ura­dni list RS, št. 99/10 - uradno prečiščeno besedilo (52/11 - po­pravek), 9/11 - ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13 in 63/13 - ZS-K) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
 

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice

 

1. člen

 
1.a člen Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju pro­cesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 28/07, 104/07, 85/10, 62/11, 3/13, 38/13 in 60/13) se spremeni tako, da se glasi:
 

»1.a člen

(Prenos direktiv EU in smernic EBA)

 
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije:
 
-
prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravlja­nju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2010/76/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES v zvezi s kapi­talskimi zahtevami za trgovalno knjigo in za relistinjenja ter v zvezi z nadzorniškim pregledom politik prejemkov (UL L št. 329 z dne 14. decembra 2010, str. 3);
 
-
povzemajo Smernice EBA o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (EBA/GL/2012/06 z dne 22. 11. 2012).«.
 

2. člen

 
V tretjem odstavku 2. člena se na koncu točke (v) pika nadomesti s podpičjem in se dodata novi točki (z) in (ž), ki se glasita:
 
»(z)
"nosilci ključnih funkcij" so tisti zaposleni, ki imajo za­radi svojih funkcij pomemben vpliv na poslovanje banke, ven­dar niso člani uprave oziroma nadzornega sveta banke. Nosilci ključnih funkcij so lahko vodje pomembnih poslovnih področij banke, podružnic banke, podrejenih družb banke ter vodje funkcij sistema notranjih kontrol ali podpornih funkcij banke;
 
(ž)
"ocena primernosti nosilcev ključnih funkcij" je doku­mentirana ocena primernosti posameznega kandidata za nosil­ca ključne funkcije ali že zaposlenega nosilca ključne funkcije glede ugleda in izkušenj, ki jo banka izdela na podlagi vnaprej določenih meril.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window