Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 40-1777/2016, stran 6115 DATUM OBJAVE: 6.6.2016

VELJAVNOST: od 7.6.2016 / UPORABA: od 7.6.2016

RS 40-1777/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.6.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 40/16

Časovnica

Na današnji dan, 24.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 7.6.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1777. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško

 
 
Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 46/15) in 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Laško na 13. redni seji dne 25. 5. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško

 

1. člen

 
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško (Uradni list RS, št. 78/12), v nadaljevanju: odlok.
 

2. člen

 
4. člen odloka se v tabeli »Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:« spremeni tako, da:
 
-
se doda naslednji zapis:
 
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
26.1
200330
200331
C R3 681
Tevče – Sv. Peter – Olešče
C R3 681
4.358
 
 
-
se spremeni naslednji zapis:
 
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
18
200180
200181
O 200171
Rečica – Slivno – Šmohor
O 200321
6.292
 
 
ter se spremeni navedba skupne dolžine tako, da se glasi: »Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Laško znaša 143.080 m (143,080 km).«
 

3. člen

 
5. člen odloka se v tabeli »Javne poti (JP) v naseljih Občine Laško in med naselji so:« spremeni tako, da:
 
-
se briše zapis:
 
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
327
702860
702861
C 200030
Plazovje-Radosavljevič
Z N.H.
585
 
 
-
se dodajo naslednji zapisi:
 
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
3.1
700020
700023
O 700021
Širje – graščina – Šeško
Z HŠ 3
260
 
3.2
700020
700024
O 700021
Širje – Kranjec
Z HŠ 14a
122
 
14.1
700120
700122
O 700121
Briše – Pleš
O 872031
2.022
 
16.1
700140
700142
O 700141
Lokavec – Kristanc
Z HŠ 59
262
 
22.1
700200
700202
O 700201
Zabrež – Pavčnik
Z HŠ 2
86
 
27.1
700270
700271
O 200041
Vodiško – Kolšek – Klepej
Z razcep
215
 
36.1
700340
700344
O 200151
Trojno – Lukež
Z HŠ 18
197
 
51.1
700440
700444
O 200061
Polana – Sv. Kancijan
Z cerkev
264
 
52.1
700450
700452
O 700451
Marijina vas – Resnik
Z HŠ 31
226
 
53.1
700460
700462
O 700461
Marijina vas – Kranjc
Z HŠ 12
315
 
55.1
700510
700512
O 200111
Blatni Vrh – Grofelnik
Z HŠ 42
261
 
57.1
700530
700533
O 200111
Blatni Vrh – Dobršek
Z HŠ 13
144
 
59.1
700570
700572
O 700571
Lahov Graben – Žagar
Z HŠ 9
151
 
64.1
700650
700651
O 200111
Trobni Dol – Jelenc – Gradišnik
Z HŠ 46
517
 
65.1
700680
700682
O 700681
Trobni Dol – Klavžar
Z HŠ 45
480
 
73.1
700750
700752
O 200311
Šentrupert – Pelko
Z HŠ 82
349
 
77.1
700770
700772
O 700771
Šentrupert – Sele – Plahuta
Z HŠ 63
577
 
79.1
700790
700792
O 700791
Šentrupert – Zelič
Z HŠ 43
418
 
84.1
700850
700852
O 200111
Trobni Dol – Wiegele
Z HŠ 25b
626
 
87.1
700890
700892
O 700891
Mala Breza – Olešče – povezava
O 701271
465
 
104.1
701010
701013
O 701012
Gozdec – Oplotnik
Z HŠ 5
307
 
109.1
701050
701052
O 701051
Vrh nad Laškim – Žigon
O 200081
906
 
112.1
701080
701082
O 701081
Kladje – Zelič
Z HŠ 1a
365
 
118.1
701140
701142
O 701141
Radoblje – Križan
Z HŠ 15
196
 
126.1
701180
701186
O 701183
Plazovje – Bučar
Z HŠ 10
32
 
129.1
701200
701203
O 701201
Lahomno – Tržan
Z HŠ 80a
479
 
129.2
701200
701204
O 200151
Lahomšek – Golob
Z HŠ 83
374
 
129.3
701200
701205
O 200151
Lahomšek – Zalokar
Z HŠ 13
144
 
139.1
701290
701293
O 701291
Olešče – Slapšak
Z HŠ 15
191
 
140.1
701300
701302
O 701301
Reka – Vrečar
Z HŠ 29
246
 
144.1
701370
701373
O 701371
Rifengozd – Dušak – Iršič
Z gozdna
1.240
 
144.2
701370
701374
O 036011
Rifengozd – Bevc
Z HŠ 17
251
438 Celje
144.3
701370
701375
O 701374
Rifengozd – Milošič
Z HŠ 19
359
 
144.4
701370
701376
O 200221
Pečovnik – Rifengozd – Hriberšek
Z HŠ 16
114
51 Celje
147.1
701400
701402
O 701401
Marija Gradec – Feldin
Z HŠ 52
130
 
147.2
701400
701404
O 701401
Marija Gradec – Vovk
Z HŠ 77
357
 
147.3
701400
701405
O 701401
Harje – Vidic
Z HŠ 19
223
 
150.1
701420
701423
O 701421
Pod gradom
Z HŠ 14
103
 
161.1
701510
701515
O 701511
Strmca – Rajh – Albreht – Puh
Z HŠ 106
206
 
164.1
701530
701532
O 701531
Kuretno – Medved
Z HŠ 16
335
 
167.1
701550
701553
O 200211
Trnovo – Brlec
Z HŠ 18
386
 
168.1
701560
701562
O 200211
Sedraž – Štarkl
Z HŠ 18
115
 
168.2
701560
701563
O 701531
Trnov Hrib – Kotar
Z HŠ 8
184
 
170.1
701570
701574
O 701572
Trnov Hrib – Seles
Z HŠ 26
108
 
178.1
701650
701653
O 200211
Belovo – Klopčič
Z HŠ 8a
126
 
188.1
701780
701782
O 701781
Huda Jama – Sindikalni dom
Z HŠ 1
113
 
188.2
701780
701783
O 701782
Huda Jama – Selič
Z HŠ 6
34
 
192.1
701800
701804
O 701801
Zg. Rečica – Maček – Lah
Z HŠ 111
394
 
192.2
701800
701805
O 701804
Zg. Rečica – Lah
Z HŠ 110a
171
 
195.1
701840
701842
O 200171
Zg. Rečica – Podkoritnik
Z HŠ 66
202
 
197.1
701860
701862
O 200321
Planinski dom Šmohor
Z HŠ 9
132
 
200.1
701890
701892
O 701891
Brstnik – Peganc – Baak
Z HŠ 12b
474
 
202.1
701900
701903
O 701901
Rifengozd – Šanca – Švab
Z HŠ 8
89
 
234.1
702100
702105
O 200161
Taborje II
Z p. 121/7
88
 
248.1
702160
702166
O 702161
Mestna ulica – Aškerčev trg
O 702162
72
 
283.1
702400
702402
O 200021
Rimske Toplice – Fantinato
Z HŠ 46a
75
 
289.1
702450
702452
O 200181
Sp. Rečica – Brečko
Z HŠ 92
46
 
303.1
702630
702632
O 702631
Ojstro – Deželak
Z razcep
278
 
305.1
702650
702652
O 200141
Valentiničeva cesta – Krajnc – Novak
Z HŠ 39
165
 
328.1
702870
702872
O 702871
Brstnik – Dimitrijevič – Krajnc
Z HŠ 10
172
 
330.1
702890
702892
O 702891
Blatni Vrh – Gradič
Z HŠ 43
543
 
340.1
912180
912182
O 912181
Svetina – Požnica – Zupanc
Z HŠ 10
1.274
526 Štore
 
-
se spremenijo naslednji zapisi:
 
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
13
700100
700101
O 700121
Obrežje-Majland
Z HŠ 21
489
 
17
700150
700151
O 200051
Pavlič-Maček
Z HŠ 21
1.774
 
22
700200
700201
O 200031
Povčeno – Zabrež – Ivšek
Z HŠ 5
352
 
25
700240
700241
O 200041
Sv. Miklavž-cerkev
Z cerkev
180
 
33
700320
700321
C RT 933
Sele – Vrečko
Z HŠ 46
530
 
43
700400
700401
C RT 933
Polana – Špitalar – Guček
Z HŠ 56
1.048
 
56
700520
700521
O 200111
Mrzlo Polje – Blatni Vrh – Jakopin
Z p. 190/3
695
 
57
700530
700531
O 200111
Blatni Vrh – Mrzlo Polje – Zorko
Z HŠ 25
1.299
 
87
700890
700891
C R3 681
Mala Breza – Olešče
O 200331
2.479
 
94
700930
700933
O 700931
Leše – Kumarc
Z HŠ 46
1.037
 
95
700930
700934
O 200091
V. Grahovše – Cvibovšek
Z HŠ 22
293
 
102
701000
701001
O 200101
V. Gorelce – Tovornik
Z HŠ 10b
998
 
105
701020
701021
O 200101
Ples – Jančič – Male Grahovše
O 200091
1.349
 
109
701050
701051
O 200101
Vrh – Milčinović
Z HŠ 34a
479
 
110
701060
701061
O 701041
Selo nad Laškim – Žigon – Pfeifer
Z HŠ 12
921
 
113
701090
701091
O 200101
Leskovca – Rjavček – Odcepek
Z HŠ 64
1.876
 
114
701090
701092
O 200101
Leskovca – Guček
Z HŠ 12
168
 
124
701180
701183
O 701181
Strensko – Plazovje
O 200031
2.451
 
129
701200
701202
O 200151
Lahomšek – Zemljič
Z HŠ 24
518
 
133
701240
701241
C R3 681
Tevče – Pfeifer
Z HŠ 24a
450
 
134
701250
701251
O 200331
Olešče – Petrovo selo
Z HŠ 37
915
 
135
701250
701252
O 200331
Sv. Peter – cerkev
Z cerkev
175
 
136
701270
701271
O 200331
Olešče – Mala Breza
Z HŠ 11
1.648
 
137
701280
701281
O 200131
Reka – Zapotok
O 200331
1.779
 
138
701290
701291
O 200131
Reka – Dermota
Z HŠ 14
1.278
 
150
701420
701422
O 701421
Laško-Zajc
Z gozdna
386
 
164
701530
701531
O 200191
Kuretno – Brune – Brezno
O 200171
4.835
 
165
701540
701541
O 200211
Trnovo – Bukovca – Brune
O 701531
2.154
 
175
701640
701641
O 200211
Belovo – Cvikl
Z HŠ 18
340
 
189
701790
701791
O 701781
Plavc – Kaluder
O 701591
1455
 
194
701830
701831
O 200171
Golouh – Jeran – Zavrate
O 200171
1.695
 
204
701910
701912
O 701911
Gabrno – Trnovec
Z HŠ 7
518
 
209
701970
701971
C G1 5
hotel Hum – Rimska cesta
C G1 5
381
 
210
701980
701981
O 701971
hotel Hum – trgovina Laščanka
C G1 5
355
 
211
701990
701991
O 200171
Debro – varovana stanovanja – G1 5
C G1 5
271
 
212
701990
701992
O 701991
varovana stanovanja – Belak
Z HŠ 20
219
 
219
702040
702041
C G1 5
Debro – Gauge
Z HŠ 53
55
 
220
702040
702042
O 701391
Obrovnik – Dolenc
Z HŠ 43
213
 
225
702060
702061
O 702161
pod gradom – Horjak
Z HŠ 12
586
 
226
702060
702062
O 701421
pod gradom – Plahuta
Z HŠ 8
81
 
228
702070
702072
O 702071
Pot na grad
Z HŠ 7
310
 
235
702110
702111
O 200141
Podhumska ulica – Šetina
Z HŠ 1
87
 
236
702110
702112
O 702111
Podhumska ulica – Kužnik
Z HŠ 8
68
 
251
702180
702182
O 702181
Na Pristavi – Ortl
Z HŠ 16
167
 
252
702180
702183
O 702181
Na Pristavi – Kolman
Z HŠ 26
123
 
253
702180
702184
O 702181
Uratarič – Bajič
Z HŠ 2
727
 
254
702180
702185
O 702181
Na Pristavi – Vodovnik
Z HŠ 9
67
 
257
702200
702201
O 200151
Trubarjeva ulica III
C R3 681
314
 
261
702230
702232
O 200151
Šeško – Knez
Z HŠ 18
51
 
262
702240
702241
O 200151
Na Rebri – Trošt
Z HŠ 11
199
 
265
702250
702253
O 702252
Šmarjeta – Sgerm
Z HŠ 15
76
 
285
702420
702421
O 200171
Debro – Podšmihel
O 200191
1.116
 
302
702620
702621
O 200141
Kapelica – Žikovšek
O 200141
415
 
303
702630
702631
O 200141
Ojstro – Kačič
Z HŠ 24a
345
 
305
702650
702651
O 200141
Ojstro – Planinšek
Z HŠ 5a
498
 
308
702670
702671
O 701411
Topole – Jurič
Z p. 1144/17
308
 
319
702780
702781
O 200331
Olešče – Vrbon
Z HŠ 52
307
 
322
702810
702811
O 200051
Lokavec – Klenovšek
Z HŠ 13
195
 
330
702890
702891
O 200111
Blatni Vrh – Pasarič
Z HŠ 40a
521
 
 
ter se spremeni navedba skupne dolžine tako, da se glasi: »Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Laško znaša 282.174 m (282,174 km).«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window