Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1553/2017, stran 4304 DATUM OBJAVE: 9.6.2017

VELJAVNOST: od 17.6.2017 / UPORABA: od 17.6.2017

RS 29-1553/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.6.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 29/17

Časovnica

Na današnji dan, 15.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 17.6.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1553. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) ter 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/11) je Občinski svet Občine Dobrna na 18. redni seji dne 30. 5. 2017 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(pravna podlaga)

 
(1)
V skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 11/12) občinski svet sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh (v nadaljevanju: OPPN) po projektu št. 134-2016, ki ga je izdelal biro URBANISTI, Gorazd Furman Oman s.p., Celje.
 
(2)
Pravna podlaga za pripravo OPPN iz prejšnjega odstavka je dana v Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12).
 

II. VSEBINA

 

2. člen

(vsebina OPPN)

 
(1)
OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
 
(2)
Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
 
-
območje OPPN
 
-
opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN
 
-
umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji, vrste dopustnih dejavnosti, rešitve načrtovanih objektov in površin in pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo
 
-
zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
 
-
rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
 
-
rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
 
-
rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
 
-
načrt parcelacije
 
-
etapnost izvedbe prostorske ureditve
 
-
velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
 
-
usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
 
(3)
Grafični del obsega naslednje vsebine:
 
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela prostorskega reda Občine Dobrna''
 
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem''
 
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji''
 
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Zazidalna situacija''
 
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zasnova gospodarske infrastrukture''
 
GRAFIČNI NAČRT 6: ''Načrt parcelacije''
 
(4)
Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
 
-
izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
 
-
prikaz stanja prostora
 
-
geodetski načrt s certifikatom (Geo inženiring d.o.o., Žalec, 2014/05-06)
 
-
načrt električnih instalacij in električne opreme (Elektroprojekti, Karmen Kegl Kalšan s.p., 25-2017),
 
-
idejna zasnova komunalne infrastrukture (Optimus inženiring d.o.o., 36-2016)
 
-
smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
 
-
obrazložitev in utemeljitev
 
-
povzetek za javnost.
 

III. OBMOČJE

 

3. člen

(območje OPPN)

 
(1)
Območje izdelave OPPN se nahaja neposredno ob naselju Dobrna v Občini Dobrna. Območje z navedeno parcelo je na jugu omejeno s hotelom Triglav, na zahodu in vzhodu s stanovanjskimi hišami ter na severu z javno cesto oziroma gozdom. Območje OPPN obsega stavbna zemljišča, ki se skladno z Občinskim prostorskim načrtom Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 11/12) nahajajo v enoti urejanja prostora (EUP) Dobrna 23 z oznako DO 23 in za katera je skladno s tem aktom predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta oziroma OPPN po ZPNačrt.
 
(2)
Območje OPPN zajema zemljišče s parc. št. 1545/14 k.o. Dobrna.
 
(3)
V kolikor prihaja do odstopanj med navedbo parcel v prejšnjem odstavku tega odloka ter med grafičnimi načrti, velja podatek o parcelah iz grafičnega načrta.
 
(4)
Območje OPPN je veliko 0,6 ha.
 

IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window