Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA26 – Gospodarska cona Trnava zahod – območje individualnih hiš

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 86-3821/2009, stran 11638 DATUM OBJAVE: 30.10.2009

VELJAVNOST: od 31.10.2009 / UPORABA: od 31.10.2009

RS 86-3821/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 31.10.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 86/09

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 31.10.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3821. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA26 – Gospodarska cona Trnava zahod – območje individualnih hiš

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 22. seji dne 21. 10. 2009 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA26 – Gospodarska cona Trnava zahod – območje individualnih hiš

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(pravna podlaga)

 
(1)
V skladu z Odlokom o Prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08; v nadaljevanju: prostorski red občine) Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA26 – gospodarska cona Trnava zahod – območje individualnih hiš (v nadaljevanju: OPPN) po projektu št. 55-2009, ki ga je izdelal biro URBANISTI, d.o.o., Celje.
 
(2)
Pravna podlaga za pripravo OPPN je dana v Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07).
 

II. VSEBINA

 

2. člen

(vsebina OPPN)

 
(1)
OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
 
(2)
Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
 
-
opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN
 
-
umestitev načrtovane ureditve v prostor
 
-
zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
 
-
rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
 
-
rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
 
-
rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
 
-
načrt parcelacije
 
-
etapnost izvedbe prostorske ureditve
 
-
velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
 
-
usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
 
(3)
Grafični del obsega naslednje vsebine:
 
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela prostorskega reda Občine Braslovče''
 
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem''
 
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji''
 
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Zazidalna situacija''
 
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zasnova gospodarske infrastrukture ''
 
GRAFIČNI NAČRT 6: ''Načrt parcelacije''.
 
(4)
Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
 
-
izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
 
-
prikaz stanja prostora
 
-
strokovne podlage
 
-
smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
 
-
obrazložitev in utemeljitev
 
-
povzetek za javnost
 
-
geodetski načrt s certifikatom
 
-
geološko poročilo
 
-
podatki o lastnikih zemljišč
 
-
aproksimativni predračun opremljanja območja z gospodarsko javno infrastrukturo.
 

III. OBMOČJE

 

3. člen

(območje OPPN)

 
(1)
Območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 122, 123, 124/1, 124/2, 124/4, 136/1, 136/2, 139/1, 139/2, vse k.o. Trnava. Območje obsega 1,15 ha.
 
(2)
Območje OPPN se nahaja v vzhodnem delu naselja Trnava v Občini Braslovče, v neposredni bližini avtocestnega priključka Šentrupert in je na severu omejeno z lokalno cesto, na vzhodu in zahodu z že obstoječimi stavbami, na jugu pa s kmetijskimi površinami.
 

IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window