Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 24-1039/2019, stran 2826 DATUM OBJAVE: 12.4.2019

VELJAVNOST: od 13.4.2019 / UPORABA: od 13.4.2019

RS 24-1039/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.4.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.5.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 24/19

Časovnica

Na današnji dan, 18.5.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.4.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1039. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

 
 
Na podlagi 75. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

 

1. člen

 
V Uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 35/17) se v 5. členu v prvem odstavku v prvi in drugi alineji besedilo »KLASIUS-P« nadomesti z besedilom »KLASIUS-P-16«.
 

2. člen

 
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Študijski programi po študijskih področjih v skladu s KLASIUS-P-16 se združujejo v sedem študijskih skupin z naslednjimi faktorji:
 
Študijska skupina
Faktor skupine
Študijska področja
1
1,00
03 družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 
04 poslovne in upravne vede, pravo
2
1,75
01 izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 
02 umetnost in humanistika – brez podpodročja 021 umetnost 
09 zdravstvo in socialna varnost – podpodročja: 
0914 medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija 
0915 terapija in rehabilitacija 
0917 tradicionalna in dopolnilna medicina in terapija 
0919 zdravstvo, drugo 
092 socialna varnost 
098 interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi 
10 transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
3
2,50
02 umetnost in humanistika – podpodročje 021 umetnost, visokošolski strokovni študijski programi 
06 informacijske in komunikacijske tehnologije 
07 tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo – brez podpodročja 0711 kemijsko inženirstvo in procesi 
09 zdravstvo in socialna varnost – podpodročje 0913 zdravstvena nega in babištvo
4
3,30
05 naravoslovje, matematika in statistika – brez podpodročja 053 vede o neživi naravi 
08 kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo – brez podpodročja 084 veterinarstvo
5
3,50
05 naravoslovje, matematika in statistika – podpodročje 053 vede o neživi naravi 
07 tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo – podpodročje 0711 kemijsko inženirstvo in procesi 
09 zdravstvo in socialna varnost – podpodročje 0916 farmacija
6
4,50
08 kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo – podpodročje 084 veterinarstvo 
09 zdravstvo in socialna varnost – podpodročji: 
0911 zobozdravstvo 
0912 medicina
7
6,65
02 umetnost in humanistika – podpodročje 021 umetnost, brez visokošolskih strokovnih študijskih programov
 
«.
 

3. člen

 
Za 13. členom se doda novi oddelek z naslovom »2.a Določanje sredstev RSF« in nova 13.a in 13.b člen, ki se glasita:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window