Navigacija

Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 38-1946/2017, stran 5462 DATUM OBJAVE: 14.7.2017

VELJAVNOST: od 15.7.2017 / UPORABA: od 15.7.2017

RS 38-1946/2017

Verzija 4 / 5

Čistopis se uporablja od 1.3.2022 do 31.3.2023. Status čistopisa na današnji dan, 22.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 38/17, 3/20, 152/20, 203/21

Časovnica

Na današnji dan, 22.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.3.2022
    DO 31.3.2023
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1946. Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) v zvezi s četrtim odstavkom 5. člena in drugim odstavkom 6. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15) ter tretjim odstavkom 5. člena Uredbe o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 56/06) izdaja ministrica za okolje in prostor
 

O D R E D B O
o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta odredba določa stopnjo onesnaženosti zraka zaradi žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, delcev PM10 in PM2,5, svinca, benzena, ogljikovega monoksida, ozona, arzena, kadmija, živega srebra, niklja in policikličnih aromatskih ogljikovodikov v zraku za območja, aglomeracije in podobmočja, ki so določeni v predpisu, ki ureja kakovost zunanjega zraka, predpisu, ki določa podobmočja zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, in predpisu, ki ureja arzen, kadmij, živo srebro, nikelj in policiklične aromatske ogljikovodike v zunanjem zraku.
 
(2)
Ta odredba določa tudi razvrstitev območij in aglomeracij glede na raven žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, delcev PM10 in PM2,5, svinca, benzena, ogljikovega monoksida, arzena, kadmija, niklja in policikličnih aromatskih ogljikovodikov v zraku v primerjavi s spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom.
 

2. člen

(izrazi)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tej odredbi, imajo enak pomen kot ga določajo predpis, ki ureja kakovost zunanjega zraka, predpis, ki ureja ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka, in predpis, ki ureja arzen, kadmij, živo srebro, nikelj in policiklične aromatske ogljikovodike v zunanjem zraku.
 
(2)
Oznake območij so določene v prilogi 1 predpisa, ki ureja kakovost zunanjega zraka, oznake podobmočij pa v predpisu, ki ureja določitev podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka.
 

3. člen

(določitev stopnje onesnaženosti)

 
(1)
Stopnja onesnaženosti je za posamezno območje, aglomeracijo in podobmočje določena v preglednicah A in B iz priloge 1, ki je sestavni del te odredbe.
 
(2)
Ravni onesnaževal, na podlagi katerih so določene stopnje onesnaženosti iz prejšnjega odstavka, so prikazane v preglednicah A in B iz priloge 1 te odredbe.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window