Navigacija

Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 76-1114/2020, stran 2713 DATUM OBJAVE: 25.5.2020

VELJAVNOST: od 9.6.2020 / UPORABA: od 9.6.2020

RS 76-1114/2020

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 9.6.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.4.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 76/20, 82/20

Časovnica

Na današnji dan, 17.4.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.6.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1114. Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine

 
 
Na podlagi 61., 64., 68., 69., 70. in v zvezi s 110.a členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 44. in 49. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE) ter na podlagi 12. točke prvega odstavka 4. člena in drugega odstavka 4. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19) minister za finance izdaja
 

P R A V I L N I K
o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
(1)
Ta pravilnik ureja poslovanje sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljnjem besedilu: sistem EZR) države oziroma občine.
 
(2)
Poslovanje sistema EZR države oziroma občine je enotno izvajanje javnofinančnih tokov in zajema:
 
-
upravljanje v sistemu EZR: sprejemanje vlog in dajanje posojil, odobravanje prekoračitve pozitivnega stanja na podračunih ter sistem enotnega upravljanja denarnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: sistem enotnega upravljanja) ter
 
-
upravljanje izven sistema EZR: nalaganje denarnih sredstev in zadolževanje sistema EZR izven sistema.
 
(3)
Ta pravilnik določa tudi:
 
-
pogoje nalaganja prostih denarnih sredstev imetnikov podračunov izven sistema EZR in poročanje o teh naložbah,
 
-
način obrestovanja, roke obračuna in plačila obresti ter določanje obrestnih mer za posle sistema EZR,
 
-
način in roke za izdelavo obračuna presežka upravljanja sistema EZR, njegovo razporeditev in poročanje ter
 
-
vodenje računovodskih evidenc upravljavca sredstev sistema EZR.
 

2. člen

 
(1)
Sistem EZR je vzpostavljen na ravni države oziroma posamezne občine. V posamezni sistem EZR so vključeni upravljavec sredstev sistema EZR in imetniki podračunov posameznega sistema EZR. Posamezni sistem EZR ima pri Banki Slovenije odprt enotni zakladniški račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh imetnikov podračunov, ki so vključeni v posamezni sistem EZR.
 
(2)
Sistem enotnega upravljanja daje imetnikom podračunov pravico do pridobivanja posojil od upravljavca sredstev sistema EZR pod pogoji, ki jih opredeljuje ta pravilnik.
 
(3)
Upravljavec sredstev sistema EZR države je ministrstvo, pristojno za finance, ki upravlja denarna sredstva sistema EZR države. Upravljavec sredstev sistema EZR države se registrira pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) s svojo matično številko kot del ministrstva, pristojnega za finance. Upravljavec sredstev sistema EZR občine je za finance pristojen organ občinske uprave. Upravljavec sredstev sistema EZR občine se registrira pri UJP s svojo matično številko kot del občinske uprave.
 
(4)
Upravljavec sredstev sistema EZR države oziroma občine opravlja vse transakcije, povezane z upravljanjem posameznega sistema EZR prek zakladniškega podračuna, kateri je vključen v posamezni sistem EZR. Zakladniški podračun se ne uporablja za izvrševanje proračuna oziroma izvajanje finančnih načrtov imetnikov podračunov.
 

2. NALAGANJE PROSTIH DENARNIH SREDSTEV IMETNIKOV PODRAČUNOV, KI SO VKLJUČENI V SISTEM EZR DRŽAVE OZIROMA OBČINE

 

3. člen

 
Imetniki podračunov samostojno upravljajo svoja prosta denarna sredstva, pri čemer morajo spoštovati načela varnosti, likvidnosti in donosnosti. Prosta denarna sredstva nalagajo v skladu s tem pravilnikom ter predpisi in akti, ki urejajo upravljanje za posameznega imetnika podračuna.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window