Navigacija

Pravilnik o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-2/2012, stran 1 DATUM OBJAVE: 6.1.2012

RS 1-2/2012

 
 

2. Pravilnik o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila

 
Za izvrševanje drugega odstavka 11. člena, prvega od­stavka 27. člena in drugega odstavka 47. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za promet
 

P R A V I L N I K
o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
(1)
Ta pravilnik ureja postopek pripravljanja in izdajanja tehničnih specifikacij, izdanih v okviru predpisov o ugotavljanju skladnosti:
 
-
motornih vozil z najmanj štirimi kolesi in njihovih pri­klopnikov;
 
-
dvo- ali trikolesnih motornih vozil in
 
-
kmetijskih ali gozdarskih traktorjev.
 
(2)
S tem pravilnikom se ureja tudi postopek pripravljanja in izdajanja tehničnih specifikacij s področja opreme vozil in drugih postopkov v zvezi z vozili.
 
(3)
Tehnične specifikacije iz prvega in drugega odstavka tega člena vsebujejo tehnične zahteve za posamezne sisteme, sestavne dele, samostojne tehnične enote ali opremo motornih vozil in njihovih priklopnikov (v nadaljnjem besedilu: vozilo) ter postopke ugotavljanja njihove skladnosti s temi zahtevami. Vsebujejo lahko tudi postopke ugotavljanja skladnosti vozil kot celote, postopke ugotavljanja tehnične brezhibnosti vozil, postopke identifikacije in ocene tehničnega stanja vozil, vzorce predpisanih dokumentov, način označevanja ter obliko znakov skladnosti. Tehnične specifikacije za vozila se lahko tudi samo sklicujejo na mednarodni tehnični predpis ali standard, ki ureja ustrezno tematiko.
 

2. člen

(namen pravilnika)

 
(1)
S tem pravilnikom se določajo pravila za:
 
-
imenovanje in delo strokovnega odbora za pripravo tehničnih specifikacij za vozila (v nadaljnjem besedilu: TSV);
 
-
pripravljanje, izdajanje in objavljanje TSV;
 
-
razvrstitev TSV v tematska poglavja in način njihovega označevanja.
 
(2)
Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za delovanje stalnih in občasnih delovnih skupin, ki jih po potrebi imenuje strokovni odbor.
 

II. IMENOVANJE ČLANOV STROKOVNEGA ODBORA

 

3. člen

(člani odbora)

 
(1)
V okviru direktorata, pristojnega za vozila (v nadalj­njem besedilu: direktorat) na ministrstvu, pristojnem za promet, se za pripravo osnutkov in predlogov TSV ustanovi strokovni odbor.
 
(2)
V strokovni odbor se imenujejo osebe z večletnimi teoretičnimi ali praktičnimi izkušnjami na področju proizvodnje oziroma uporabe vozil.
 
(3)
Člane strokovnega odbora imenuje minister, pristojen za promet (v nadaljnjem besedilu: minister) na predlog general­nega direktorja direktorata, pristojnega za vozila (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor).
 
(4)
V strokovni odbor minister imenuje njegovega predse­dnika ter najmanj šest in največ 12 članov, tako da je skupno število članov strokovnega odbora liho. Hkrati določi tehnične­ga sekretarja kot strokovnega delavca strokovnega odbora. Za tehničnega sekretarja se imenuje delavec direktorata. Tehnični sekretar ni član strokovnega odbora in nima pravice glasovanja na področju delovanja strokovnega odbora.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window