Navigacija

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico trškega jedra Rogatec (premik R2 432/1284 Rogatec–Majšperk)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 48-2366/2019, stran 6094 DATUM OBJAVE: 2.8.2019

VELJAVNOST: od 3.8.2019 / UPORABA: od 3.8.2019

RS 48-2366/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 3.8.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 48/19

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 3.8.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2366. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico trškega jedra Rogatec (premik R2 432/1284 Rogatec–Majšperk)

 
Na podlagi 110. člena, v povezavi s prvim odstavkom 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) sprejemam
 

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico trškega jedra Rogatec (premik R2 432/1284 Rogatec–Majšperk)

 

1. člen

(splošno)

 
(1)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico trškega jedra Rogatec (premik R2 432/1284 Rogatec–Majšperk).
 
(2)
Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2) in ostali relevantni predpisi.
 
(3)
Pobudnik, naročnik in pripravljavec OPPN je Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec. Izdelovalec OPPN je družba URBIS d.o.o. Maribor, Partizanska c. 3, 2000 Maribor.
 

2. člen

(razlogi in izhodišča za pripravo OPPN)

 
(1)
Regionalna cesta R2-432/1284 Rogatec–Majšperk je v skladu z veljavno zakonodajo po prometni funkciji povezovalna cesta, saj medsebojno povezuje naselje Rogatec z regionalnim središčem Ptuj. Poteka skozi center naselja Rogatec, kar predstavlja bistveno problematiko trga. Prometna obremenjenost trga zmanjšuje kvaliteto bivanja v osrednjem delu občinskega središča. Obstoječa trasa je tudi iz prometno tehničnega vidika in vidika prometne varnosti neustrezno urejena. Cesta je urejena kot dvosmerna, vendar so geometrijski elementi osi ceste prilagojeni obstoječi pozidavi ob cesti. Zaradi strnjene pozidave ni zagotovljena preglednost, neurejeno je vodenje pešcev in kolesarjev. Zaradi vseh navedenih razlogov je potrebna nova, obvozna cesta. Z obvoznico se bo staro trško jedro razbremenilo tranzitnega, zlasti tovornega prometa, kar je eden od pogojev za kvalitetno prenovo, oživitev trga in izboljšanje bivalnih pogojev na trgu.
 
(2)
Predlagana je prestavitev ceste R2-432/1284 v nov koridor od km 0+090 do km 0+690 v naselju Rogatec. Začetek obvoznice je predviden pred mostom čez potok Draganja, kjer se naveže na obstoječe krožišče. V nadaljevanju poteka ob potoku Draganja proti severu. Na obstoječo cesto se naveže v km 0+720. Dolžina odseka je 630 m. Po izgradnji obvozne ceste se bo obstoječa cesta skozi naselje prekategorizirala v lokalno cesto. Z umestitvijo v prostor, izdelavo ustreznih strokovnih podlag in izdelavo ustrezne prostorske dokumentacije (OPPN), se opredelijo pogoji za izvedbo. Posebno pozornost bo potrebno nameniti vodnogospodarskim ureditvam potoka Draganja in pa umeščanju nove ceste v izredno občutljiv prostor zaščitene kulturne dediščine.
 
(3)
Z OPPN se podrobneje določi tehnične, prometne, arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, parcelacija zemljišč, etapnost izvedbe prostorske ureditve, če bo ta potrebna, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
 

3. člen

(območje in predmet načrtovanja)

 
(1)
Območje urejanja predstavlja zahodni del trškega jedra naselja Rogatec, prostor med obstoječo pozidavo in potokom Draganja. Na jugu je območje obdelave omejeno z obstoječo regionalno cesto – Celjska cesta, kjer je predvidena navezava v obstoječem rondoju. Na severu se obvozna cesta na obstoječo traso naveže SV od gradu.
 
Območje obdelave se lahko v samem postopku priprave OPPN tudi spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.
 
(2)
Predmet priprave OPPN je določitev podrobnejših izvedbenih pogojev za gradnjo ceste, objektov, vodnogospodarskih ureditev, zunanjo ureditev ter za priključevanje na prometno, komunalno, energetsko in ostalo infrastrukturo. V OPPN se prikažejo tudi vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora.
 
(3)
V OPPN se lahko vključijo tudi druge ureditve na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi ostale pobude v območju, če se bo za to pokazala potreba.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window