Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 85-3442/2014, stran 9509 DATUM OBJAVE: 28.11.2014

VELJAVNOST: od 29.11.2014 / UPORABA: od 29.11.2014

RS 85-3442/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.11.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 85/14

Časovnica

Na današnji dan, 6.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 29.11.2014
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3442. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-B)

 
 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. novembra 2014.
 
Št. 003-02-9/2014-3
 
Ljubljana, dne 27. novembra 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF-B)

 

1. člen

 
V Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13 – ZOPRZUJF, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr in 107/13 – odl. US) se za drugim odstavkom 184. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»(3)
V primeru, da se avtorska ali podjemna pogodba sklepa na podlagi zakona, ki ureja javno naročanje, morajo uporabniki proračuna od dajalcev soglasja navedenih v 186. členu zakona, pridobiti soglasje samo k objavi obvestila o naročilu oziroma k posredovanju povabila k oddaji ponudb.«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 186. člena se v napovednem stavku besedilo »iz drugega odstavka 184. člena« nadomesti z besedilom »iz drugega in tretjega odstavka 184. člena«.
 
V drugem odstavku se besedilo »iz drugega odstavka 184. člena« nadomesti z besedilom »iz drugega in tretjega odstavka 184. člena«.
 

3. člen

 
Prvi odstavek 188. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
Pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu uslužbencu (moški in ženska), ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za moške na podlagi četrtega, v prehodnem obdobju pa na podlagi petega odstavka 27. člena, v povezavi s prvim in drugim odstavkom 398. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 44/14 – ORZPIZ206).«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window