Navigacija

Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 76-1766/2022, stran 5583 DATUM OBJAVE: 31.5.2022

VELJAVNOST: od 1.6.2022 / UPORABA: od 1.6.2022

RS 76-1766/2022

Verzija 4 / 5

Čistopis se uporablja od 9.9.2023 do 30.9.2024. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 76/22, 58/23, 97/23

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.9.2023
    DO 30.9.2024
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1766. Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti

 
 
Na podlagi prvega odstavka 34. člena in tretjega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk) minister za zdravje izdaja
 

P R A V I L N I K
o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih mora za izvajanje pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (v nadaljnjem besedilu: delavec) izpolnjevati zdravstveni zavod, vsebino pripravništva, program in postopek opravljanja strokovnega izpita ter pogoje oziroma primere, ko se šteje, da delavec izpolnjuje pogoje glede ustrezne poklicne kvalifikacije na podlagi priznavanja pridobljenih kompetenc z delom, primere oprostitev opravljanja pripravništva in oprostitev opravljanja strokovnega izpita.
 
(2)
Vsebino pripravništva, program in postopek opravljanja strokovnega izpita za poklic zdravnik/zdravnica, doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine, zdravnik specialist/zdravnica specialistka in doktor dentalne medicine specialist/doktorica dentalne medicine specialistka (v nadaljnjem besedilu: zdravnik) določa poseben pravilnik.
 

II. PRIPRAVNIŠTVO

 

2. člen

(opredelitev in trajanje pripravništva)

 
(1)
Kot pripravnik se zaposli delavec, ki prvič sklene delovno razmerje za posamezen poklic, ki je določen v predpisu, ki določa poklice v zdravstvu, in se usposablja za opravljanje tega poklica. Pripravnik se sprejme v delovno razmerje za določen čas trajanja pripravniške dobe.
 
(2)
Pripravništvo traja šest mesecev.
 

3. člen

(ustreznost izobrazbe)

 
K opravljanju pripravništva lahko pristopi, kdor je pridobil ustrezno izobrazbo v Republiki Sloveniji ali potrdilo o nostrifikaciji diplome tuje univerze ali mu je bila izdana odločba o enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena v postopku priznavanja po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, ali mu je bila izdana odločba ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), o pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita na podlagi 27. ali 28. člena tega pravilnika in potrdilo izobraževalnega zavoda o uspešno opravljenih dopolnilnih obveznostih študijskega programa.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window