Navigacija

Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-336/2020, stran 1039 DATUM OBJAVE: 21.2.2020

VELJAVNOST: od 22.2.2020 / UPORABA: od 22.2.2020

RS 10-336/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 22.2.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 10/20

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.2.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

336. Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev

 
Na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) v zvezi s prvim odstavkom 4. člena Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (Uradni list RS, št. 39/16 in 47/19) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
 

P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev

 

1. člen

 
V Pravilniku o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (Uradni list RS, št. 71/08, 7/11, 59/14 in 21/16) se v 1. členu besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo 2013/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) (UL L št. 354 z dne 18. 12. 2013, str. 132)« nadomesti z naslednjim besedilom: »zadnjič spremenjeno z Delegiranim sklepom Komisije (EU) 2019/608 z dne 16. januarja 2019 o spremembi Priloge V k Direktivi 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede dokazil o formalnih kvalifikacijah in nazivov programov usposabljanja (UL L št. 104 z dne 15. 4. 2019, str. 1)«.
 

2. člen

 
V 4. členu se v prvem odstavku besedilo »Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika,« nadomesti z naslednjim besedilom: »točke 5.4.1 Priloge V Direktive 2005/36/ES,«.
 

3. člen

 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window