Navigacija

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-F)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 200-3632/2020, stran 10239 DATUM OBJAVE: 29.12.2020

VELJAVNOST: od 30.12.2020 / UPORABA: od 30.12.2020

RS 200-3632/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.12.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.2.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 200/20

Časovnica

Na današnji dan, 4.2.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.12.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3632. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-F)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-F)

 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. decembra 2020.
 
Št. 003-02-10/2020-19
 
Ljubljana, dne 26. decembra 2020
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZIRANOSTI IN DELU V POLICIJI (ZODPol-F)

 

1. člen

 
V Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19 in 66/19 – ZDZ) se naslov poglavja »XIII.a POSEBNA DOLOČBA« spremeni tako, da se glasi: »XIII.a POSEBNE DOLOČBE«.
 

2. člen

 
Za 109.a členom se dodata nova 109.b in 109.c člen, ki se glasita:
 

»109.b člen

 
(1)
Uslužbenec policije, ki ima status veterana oziroma veteranke v vojni za Slovenijo v skladu z Zakonom o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 32/14 in 21/18 – ZNOrg) (v nadaljnjem besedilu: vojni veteran), ki je do upokojitve delal v policiji, lahko zaprosi za podaljšanje najemne pogodbe za službeno stanovanje ali stanovanje v lasti Republike Slovenije, ki mu ga je dodelilo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, na podlagi razpisa, za nedoločen čas z enakimi pravicami in obveznostmi iz najemnega razmerja.
 
(2)
Vojni veteran lahko zaprosi za podaljšanje najemne pogodbe iz prejšnjega odstavka za nedoločen čas, če to stanovanje pomeni njegovo edino stanovanje, in če on ali njegov zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz partnerske zveze ali njegov družinski član iz četrtega odstavka tega člena, ki z njim stalno prebiva in je naveden v najemni pogodbi, ni lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali nepremične, ki je primerna za bivanje, in če on in njegov zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz partnerske zveze ali njegov družinski član iz četrtega odstavka tega člena, ki z njim stalno prebiva in je naveden v najemni pogodbi, ne razpolaga s finančnimi sredstvi ali nepremičnino, ki mu omogoča nakup stanovanja oziroma nepremičnine, primerne za bivanje, ki je primerljivo s stanovanjem, v katerem biva (primerljiva tržna cena).
 
(3)
V primeru smrti vojnega veterana lahko zaprosi za podaljšanje najemne pogodbe iz prvega odstavka tega člena za nedoločen čas tudi njegov zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz partnerske zveze.
 
(4)
V primeru smrti vojnega veterana lahko njegov otrok, njegov posvojenec in otrok, ki je bil z vojnim veteranom v skrbniškem razmerju, zaprosi za podaljšanje najemne pogodbe iz prvega odstavka tega člena za čas, ko bi za vojnega veterana veljala obveznost preživljanja otroka v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window