Navigacija

Uredba o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Kozina

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 98-3792/2012, stran 10196 DATUM OBJAVE: 17.12.2012

VELJAVNOST: od 18.12.2012 / UPORABA: od 18.12.2012

RS 98-3792/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 18.12.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 98/12

Časovnica

Na današnji dan, 25.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 18.12.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3792. Uredba o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Kozina

 
 
Na podlagi 3. in 5. člena Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 80/10 – ZUPUDPP) ob uporabi 3. točke 3. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Kozina

 

1. člen

(vsebina)

 
S to uredbo se določi ureditveno območje strateškega mejnega prehoda Kozina (v nadaljnjem besedilu: SMP Kozina) na podlagi elaborata za ugotavljanje javne koristi za strateški mejni prehod Kozina, ki ga je oktobra 2011 izdelal Inženiring IBT Ljubljana, d. d., pod št. 9375/051-A, in je na vpogled na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana.
 

2. člen

(urbanistične podlage)

 
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja SMP Kozina so prostorski akti občine. Ureditveno območje strateškega mejnega prehoda urejajo:
 
-
prostorske sestavine planskih aktov: Dolgoročni plan občine Sežana za obdobje 1986–2000 in srednjeročni plan občine Sežana za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 14/88, Uradni list RS, št. 37/96, 45/98, 40/99, 93/04 in 92/09 ter uradne objave št. 4/98, 37/98 in 5/92);
 
-
prostorski ureditveni pogoji: Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih v občini Sežana (uradne objave št. 28/91, Uradni list RS, št. 22/95 in 102/05).
 

3. člen

(obseg ureditvenega območja)

 
(1)
Ureditveno območje SMP Kozina obsega nepremičnine, potrebne za opravljanje dejavnosti državnih organov, ter neposredno okolico z objekti, ki so potrebni za smotrn in varen potek prometa, trase za infrastrukturne objekte in naprave (komunalni vodi, elektroenergetsko omrežje, javna razsvetljava, telekomunikacije, vodovod in meteorna kanalizacija), potrebne za nemoteno delovanje SMP Kozina, in sicer zemljišča ali dele zemljišč: parc. št. 1074/9, 2895/1, 998/103 in 998/85, vse k. o. Draga.
 
(2)
Situacija ureditvenega območja je prikazana v grafičnih prilogah in elaboratu za ugotavljanje javne koristi iz 1. člena te uredbe, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window