Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofja Loka

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 53-2931/2010, stran 7960 DATUM OBJAVE: 2.7.2010

RS 53-2931/2010

 
 

2931. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofja Loka

 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 - odl. US, 8/96, 18/98 - odl. US, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 16/07, 36/08 - popr., 58/09), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo - UPB2, 25/08), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03), Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03, 61/05) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 28. redni seji dne 27. 5. 2010 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofja Loka

 

1. člen

 
V 2. členu se v petem odstavku doda nova prva alinea, ki se glasi:
 
»- Enota Biba, Podlubnik 1e, Škofja Loka,«.
 
Dosedanja prva do peta alinea petega odstavka 2. člena postanejo druga do šesta alinea petega odstavka 2. člena.
 

2. člen

 
V 5. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »V sredini pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu je izpisano ime in sedež zavoda, Vrtec Škofja Loka, Podlubnik 1d, Škofja Loka.«.
 

3. člen

 
V 9. členu se besedilo člena spremeni tako, da se glasi:
 
»Zavod je ustanovljen za opravljanje javno veljavnega programa Kurikul za vrtce (Uradni list RS, št. 33/99), ki je sprejet na način in po postopku, ki ga določa zakon.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window