Navigacija

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 99-3920/2015, stran 12524 DATUM OBJAVE: 21.12.2015

VELJAVNOST: od 5.1.2016 / UPORABA: od 5.7.2016

RS 99-3920/2015

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 2.10.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19, 150/21

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 2.10.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

3920. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

 
 
Na podlagi osmega odstavka 9. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) minister za infrastrukturo izdaja
 

P R A V I L N I K
o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
(1)
Ta pravilnik določa namen, vrste, pomen, obliko, barvo, velikost, lastnosti in postavljanje prometne signalizacije in prometne opreme na javnih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet (v nadaljnjem besedilu: ceste).
 
(2)
Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (kodificirano besedilo), (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
 

2. člen

(namen ter vrste prometne signalizacije in prometne opreme)

 
(1)
Prometna signalizacija in prometna oprema so sredstva in naprave, ki udeležence cestnega prometa opozarjajo na nevarnosti, jim naznanjajo omejitve, prepovedi in obveznosti, dajejo potrebna obvestila za varen in neoviran promet ter jih vodijo v prometu.
 
(2)
S prometno signalizacijo in prometno opremo se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in ukrepov za varnost prometa ter označuje prometna ureditev na cestah.
 
(3)
Prometno signalizacijo sestavljata vertikalna in horizontalna signalizacija.
 
(4)
Vertikalno signalizacijo sestavljajo:
 
-
prometni znaki,
 
-
dopolnilne table,
 
-
znaki za označevanje del in ovir v cestnem prometu,
 
-
znaki za označevanje bližine roba vozišča in preprečevanje vožnje,
 
-
svetlobni prometni znaki in
 
-
spremenljiva prometnoinformativna signalizacija.
 
(5)
Horizontalna signalizacija obsega označbe na prometnih površinah.
 
(6)
Prometno opremo sestavljajo:
 
-
oprema za vodenje in usmerjanje prometa,
 
-
varnostne ograje,
 
-
varovalne ograje,
 
-
naprave za umirjanje prometa na cesti,
 
-
blažilniki trkov,
 
-
ograje za pešce,
 
-
oprema proti zaslepljevanju in
 
-
cestna razsvetljava.
 
(7)
Sestavni del prometne signalizacije je tudi turistična in druga obvestilna signalizacija.
 

3. člen

(napisi na prometni signalizaciji)

 
(1)
Napisi na prometni signalizaciji morajo biti napisani z malo pisavo, če s tem pravilnikom pri posameznem prometnem znaku ni določeno drugače.
 
(2)
Ime posameznega prometnega cilja mora biti napisano v eni vrsti.
 
(3)
Ne glede na prejšnji odstavek je lahko, če je ime prometnega cilja izjemno dolgo, napisano tudi v dveh vrstah, in sicer tako da je v drugi vrsti z manjšo pisavo napisan le podrejeni del cilja.
 
(4)
Dvojezični napisi na prometni signalizaciji, ki označujejo prometne cilje, morajo biti med seboj ločeni s poševnico in enake velikosti pisave.
 
(5)
Kadar je ime dvojezičnega kraja ali kraja, ki je zunaj države, izjemno dolgo, sme biti napisano v dveh vrstah, in sicer tako da je višina pisave v obeh vrstah enaka.
 
(6)
Napisu v tujem jeziku na prometni signalizaciji, ki označuje prometni cilj zunaj države, mora biti dodana avtomobilska oznaka države, v kateri je ta prometni cilj.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window