Navigacija

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (sprememba 2-2015)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1214/2016, stran 4145 DATUM OBJAVE: 22.4.2016

VELJAVNOST: od 23.4.2016 / UPORABA: od 23.4.2016

RS 29-1214/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 29/16

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 23.4.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1214. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (sprememba 2-2015)

 
 
Na podlagi določil 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je župan Občine Litija sprejel
 

S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija 
(sprememba 2-2015)

 

1. člen

(uvodne določbe)

 
S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Litija, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10; v nadaljevanju: OPN).
 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN)

 
Del OPN so opredelitve enot urejanja prostora in načini urejanja prostora s podrobnimi prostorskimi načrti. V času uporabe OPN je bilo za posamične lokacije oziroma enote urejanja prostora ugotovljeno, da bi jih bilo mogoče urejati tudi s podrobnimi oziroma posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji.
 
Takšna lokacija je tudi enota urejanja prostora LI-08, za katero je v OPN določena podrobnejša namenska raba SSe za individualno stanovanjsko gradnjo prostostoječih družinskih hiš ter predpisan način urejanja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN). Za predmetno območje je skupina investitorjev oblikovala pobudo za izdelavo OPPN. Občina Litija ugotavlja, da je pobuda oziroma investicijska namera lastnikov zemljišč skladna s strateškimi usmeritvami OPN ter z opredeljeno namensko rabo prostora. Pobuda je tudi skladna z usmeritvami, da se pred pričetkom gradenj na tem območju predvidi končna prometna in komunalna ureditev ter izvede parcelacija. Hkrati pa občina ugotavlja, da bi bilo pred izvedbo tako predlaganega OPPN potrebno spremeniti usmeritve OPN za pripravo OPPN (v prilogi 1 OPN), ki se nanašajo na zagotavljanje družbene infrastrukture (otroškega igrišča na južnem delu območja enote urejanja prostora).
 
Za predmetno območje je torej potrebno pripraviti spremembe in dopolnitve OPN, in sicer tako, da se za enoto urejanja prostora LI-08 skladno z drugim odstavkom 17. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) sprejme posebne prostorske izvedbene pogoje. Navedena določba pravilnika namreč določa, da sta natančnost in podrobnost prostorskih izvedbenih pogojev odvisni od opredeljene namenske rabe prostora, predvidenih dejavnosti in morfoloških značilnosti prostora. Prostorski izvedbeni pogoji se lahko v občinskem prostorskem načrtu za posamezno enoto urejanja prostora določijo z enako natančnostjo in v taki vsebini, kot ju določa pravilnik, ki ureja vsebino, obliko in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. V tem primeru morajo biti rešitve prikazane na geodetskem načrtu.
 

3. člen

(pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPN)

 
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPN je ZPNačrt in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window