Navigacija

Odredba o določitvi objektov in okolišev objektov policije v Tacnu, na Gmajnicah in v Gotenici za objekte in okoliše objektov posebnega pomena ter ukrepih za njihovo varovanje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 78-2813/2013, stran 8691 DATUM OBJAVE: 20.9.2013

VELJAVNOST: od 5.10.2013 / UPORABA: od 5.10.2013

RS 78-2813/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.10.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 78/13

Časovnica

Na današnji dan, 24.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.10.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2813. Odredba o določitvi objektov in okolišev objektov policije v Tacnu, na Gmajnicah in v Gotenici za objekte in okoliše objektov posebnega pomena ter ukrepih za njihovo varovanje

 
Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o organizi­ranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja minister za notranje zadeve
 

O D R E D B O
o določitvi objektov in okolišev objektov policije v Tacnu, na Gmajnicah in v Gotenici za objekte in okoliše objektov posebnega pomena ter ukrepih za njihovo varovanje

 

1. člen

 
Objekti in okoliši objektov policije, ki so posebnega pome­na za opravljanje njenih nalog, so objekti Policijske akademije v Tacnu, Oddelka za šolanje službenih psov in Policijske postaje vodnikov službenih psov Ljubljana na Gmajnicah ter Vadbene­ga centra Gotenica in Centra za oskrbo Gotenica v Gotenici.
 

2. člen

 
(1)
Objekti in okoliši objektov so last Republike Slovenije, v upravljanju ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
 
(2)
Objekti in okoliši objektov:
 
1.
Policijske akademije v Tacnu so namenjeni:
 
-
izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju,
 
-
vadbi na poligonih in športnih igriščih,
 
-
namestitvi ter prehrani,
 
-
infrastrukturi Policijske akademije,
 
-
upravljanju, varovanju in vzdrževanju Policijske aka­demije in
 
-
skladiščenju tehničnih sredstev in druge opreme.
 
2.
Oddelka za šolanje službenih psov in Policijske postaje vodnikov službenih psov Ljubljana na Gmajnicah so namenjeni:
 
-
šolanju in vadbi službenih psov,
 
-
namestitvi in oskrbi službenih psov in udeležencev usposabljanj in izpopolnjevanj,
 
-
skladiščenju tehničnih sredstev in druge opreme, po­trebne za delo policijske enote in
 
-
opravljanju operativnih nalog policije.
 
3.
Vadbenega centra Gotenica in Centra za oskrbo Go­tenica v Gotenici, na Mrzlem Studencu in v Grčaricah so namenjeni:
 
-
namestitvi, izpopolnjevanju in usposabljanju ter prehrani policistov,
 
-
vadbi na poligonih in vadbiščih,
 
-
infrastrukturi centra,
 
-
upravljanju, vzdrževanju in varovanju centra,
 
-
hranjenju arhivskega in filmskega gradiva,
 
-
skladiščenju materialno-tehničnih sredstev in druge opreme in
 
-
ravnanju z zaseženimi in odvzetimi predmeti.
 

3. člen

 
Okoliši objektov iz 1. člena te odredbe so funkcionalna zemljišča, ki obsegajo:
 
1.
parcele, vpisane v katastrski občini Tacen: 270/4, 262/2, 262/6, 262/5, 262/1, 262/4, 581/1, 262/3, 270/5, 263, 264/4, 261/1, 264/1, 261/4, 264/3, 264/2, 261/3, 257/12, 261/1, 581/2, 267/1, 266/4, 267/3, 266/1, 267/2, 266/2, 266/3, 266/5, 266/8, 266/9, 245/3, 245/4, 245/11, 245/14, 245/15, 245/35, 245/36;
 
2.
parcelo, vpisano v katastrski občini Dobrova: 2847/12;
 
3.
parcele, vpisane v katastrski občini Gotenica: 3, 20/3, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/6, 26/7, 26/8, 26/12, 26/14, 26/19, 37/1, 37/2, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 69/1, 76, 94, 201/2, 216/2, 216/3, 216/4, 250/1, 250/2, 277/2, 284/74, 284/75, 284/77, 284/78, 284/79, 284/81, 284/100, 284/101, 284/102, 284/105, 284/106, 298/2, 298/3, 298/4, 802/2, 813/1, 813/2, 827/3, 828/3, 829/3, 846, 848, 853, 860/2, 862/2, 862/3, 863/2, 866, 867, 868/1, 868/2, 870/1, 871, 872/2, 874, 875/2, 876, 877, 879/3, 881, 882, 883/2, 884/1, 884/2, 886/1, 887/1, 887/2, 887/3, 893, 894, 900/1, 900/4, 900/5, 900/6, 900/7, 906, 918/2, 926/2, 927/1, 934/1, 935/2, 951/2, 966/1, 977, 985, 988/1, 989/1, 991, 997, 998, 999/1, 999/2, 1000, 1003/7, 1003/8, 1003/9, 1003/12, 1007/4, 1011, 1016, 1017, 1018/2, 1020, 1021/2, 1038/2, 1081/53, 1091/2, 1099/2, 1116/6, 1149/6, 1164/2, 1359/3, 1430/3, 1431/2, 1431/5, 1433/3, 1434/6, 1435/1, 1435/2, 1456/4, 1510/2, 1510/3, 1528/1, 1530/1, 1543/3, 1545/3, 1614/2, 1629/2, 1629/3, 1629/4, 1630/2, 1630/3, 1630/4, 1631/42, 1631/44, 1631/45, 1631/47, 2438/3, 2662/1, 2670/2, 2686/1, 2686/12, 2686/2, 2686/13, 2686/14, 2686/16, 2688/2, 2689/6, 2689/8, 2692/3, 2692/4, 2692/6, 2692/8, 2692/12, 2692/41, 2698/1, 2698/2, 2698/3, 2698/5, 2702/5, 2702/7, 2702/8, 2703/2, 2703/3, 2703/4, 2704/3, 2704/5, 2704/6, 2707/2, 2708/2, 2708/4, 2708/6, 2708/7, 2708/8, 2708/10, 2708/11, 2708/12, 2711/1, 2711/3, 2711/4, 2711/5, 2712, 2714, 2716, 2717, 2720, 2721, 2723, 2726, 2727, 2728, 2730, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2745, 2748, 2750, 2752, 2755, 2758, 2759, 2760, 2763, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788/1, 2788/2, 2789, 2790, *35/3, *38, *76/1, *130, *144, *145, *147, *165, *170, *171, *173, *174, *175, *176, *178, *181, *182/1, *184, *186, *189, *194, *195, *197, *198, *199, *204, 26/5, 28, 31/1, 33/2, 36, 42/8, 42/9, 63/2, 66/2, 67, 68/2, 69/2, 70/2, 70/3, 71/1, 71/4, 72/2, 72/3, 72/4, 73/2, 73/3, 73/5, 74/1, 74/3, 74/5, 75/1, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 186/2, 187, 188, 204/2, 205/1, 205/2, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 214, 216/1, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238/1, 238/2, 239/1, 239/2, 239/3 240, 241, 242/1, 242/2, 242/3, 243/1, 243/2, 244, 245, 246, 249, 250/3, 251, 252, 253, 257, 258, 260, 274, 276/2, 277/1, 277/3, 298/5, 815/1, 816/1, 818/1, 818/2, 819/1, 819/4, 819/5, 822/1, 822/3, 823/1, 823/3, 827/1, 827/5, 828/1, 834/5, 845/2, 858/2, 863/1, 864, 879/1, 895/2, 898/1, 900/2, 900/3, 910/1, 910/3, 911/1, 911/2, 912/1, 913/1, 914/1, 915/1, 915/2, 916/1, 916/2, 917, 918/1, 919, 920, 921, 922, 923, 924/2, 925/1, 925/2, 926/1, 927/2, 930/1, 930/2, 931, 933/1, 933/2, 934/2, 934/3, 935/1, 936, 937, 938/2, 939/2, 940/2, 942, 943, 944/2, 965/2, 965/3, 966/2, 967, 968/1, 968/2, 969, 970, 971, 972/1, 974/2, 975/2, 982/2, 983/1, 984/2, 986/1, 988/2, 989/2, 1001/1, 1002/1, 1002/2, 1003/3, 1003/4, 1003/5, 1003/6, 1004/1, 1007/1, 1007/2, 1007/3, 1008, 1009/1, 1009/2, 1009/4, 1009/8, 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1018/1, 1019/1, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1533/2, 1534/1, 1535/1, 1536/1, 1537/1, 1538/1, 1539/1, 1540/1, 1541/1, 1542/1, 1543/4, 1543/5, 2662/2, 2663/2, 2666/1, 2667/1, 2667/3, 2668/1, 2668/3, 2669/1, 2669/3, 2670/1, 2670/3, 2673/1, 2673/3, 2674/1, 2674/3, 2675/1, 2675/3, 2676/1, 2676/2, 2676/4, 2677/1, 2677/3, 2678/1, 2678/2, 2678/3, 2678/5, 2679, 2680, 2681/2, 284/85, 284/86, 284/87, 284/83, 284/84, 284/89, 284/90, 284/91, 284/95, 284/96, 284/92, 284/93, 284/94, 407/2, 1154/3, 1154/4, 1164/7, 1164/8, 1630/12, 1431/3, 189/2, 190/2, 191/2, 192/2, 193/2, 194/2, 196/2, 197/2, 198/2, 199/2, 200/2, 202/2, 203/2, 204/4, 254, 255/1, 256/1, 259/1, 261/1, 262/2, 263/2, 264/1, 265/1, 266/2, 271/2, 271/3, 276/3, 276/5, 282/2, 282/4, 298/7, 298/8, 815/6, 815/9, 820/2, 821/2, 824/2, 825/2, 826/2, 829/5, 830/4, 832/5, 833/5, 834/7, 835/5, 836/4, 838/2, 839/2, 856/1, 857/1, 858/4, 859/2, 862/4, 950/4, 1003/15, 1003/16, 1003/18, 1003/20, 1003/21, 1003/22, 1003/23, 1003/24, 1510/5, 1518/6, 1530/4, 1544/5, 1545/5, 1546/6, 1547/6;
 
4.
parceli, vpisani v katastrski občini Koče: 1141/115, 1141/116;
 
5.
parcelo, vpisano v katastrski občini Grčarice: 1702/13.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window