Navigacija

Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 71-2744/2012, stran 7127 DATUM OBJAVE: 21.9.2012

RS 71-2744/2012

 
 

2744. Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 40. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 20/10, 37/11 – odl. US in 10/12) in devete alineje prvega odstavka 5. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 114/04, 52/06 in 31/07) Elektro-Slovenija, d. o. o., kot izvajalec gospodarske javne službe prenosnega omrežja električne energije, po pridobitvi soglasja Javne agencije za energijo št. 141-2/2012-03/203, z dne 28. 2. 2012, ter soglasja Vlade Republike Slovenije št. 36001-3/2012/5, z dne 12. 7. 2012, izdaja
 

S I S T E M S K A O B R A T O V A L N A N A V O D I L A
za prenosno omrežje električne energije

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 
(1)
S sistemskimi obratovalnimi navodili za prenosno omrežje električne energije (v nadaljnjem besedilu: SONPO) se urejajo obratovanje in način vodenja prenosnega omrežja električne energije (v nadaljnjem besedilu: prenosno omrežje), z namenom zagotavljanja varnega in zanesljivega obratovanja prenosnega omrežja in elektroenergetskega sistema ter zanesljive in varne oskrbe z električno energijo.
 
(2)
SONPO predpisuje:
 
-
tehnične in druge pogoje za varno obratovanje prenosnega omrežja z namenom zanesljive in kakovostne oskrbe z električno energijo;
 
-
tehnične in druge pogoje za priključitev na prenosno omrežje;
 
-
postopke za obratovanje prenosnega omrežja v kriznih stanjih;
 
-
način zagotavljanja sistemskih storitev;
 
-
tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje omrežij različnih sistemskih operaterjev;
 
-
stroške tehničnih ukrepov, ki so potrebni za priključitev novih proizvajalcev električne energije na prenosno omrežje;
 
-
kriterije načrtovanja razvoja prenosnega omrežja.
 

1. člen

 
SONPO temelji na tehničnih zahtevah Združenja evropskih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij ENTSO-E, katerega pravila so javno dostopna na spletni strani Elektra-Slovenije, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: sistemski operater).
 

2. člen

 
Sestavni del SONPO so naslednje priloge:
 
– Priloga 1:   Sodelovanje v primarni regulaciji;
– Priloga 2:   Minimalne zahteve za sekundarno regulacijo;
– Priloga 3:   Regulacija napetosti;
– Priloga 4:   Uporaba n-1 kriterija;
– Priloga 5:   Baza tehničnih podatkov;
– Priloga 6:   Baza obratovalnih podatkov;
– Priloga 7:   Podatki, potrebni za priključitev na
         omrežje;
– Priloga 8:   Zahteve za sekundarno opremo;
– Priloga 9:   Splošni postopek priprave in izvedbe izklopa
         elektroenergetske naprave;
– Priloga 10:  Splošni postopek po izpadu VN daljnovoda;
– Priloga 11:  Enopolne sheme priključkov;
– Priloga 12:  Trajanje nenapovedanih prekinitev dobave ali
         odjema električne energije iz prenosnega
         omrežja.
 

3. člen

 
Uporabljene okrajšave v SONPO pomenijo:
 
– APV      avtomatski ponovni vklop;
– ČPZ      čezmejna prenosna zmogljivost;
– DCV      distribucijski center vodenja;
– DV:      daljnovod;
– EEN      elektroenergetska naprava;
– EES      elektroenergetski sistem;
– ESS      Evropski sistem za najavo voznih redov (ang.
         European Scheduling System);
– ENTSO-E    Združenje evropskih sistemskih operaterjev
         prenosnih omrežij (ang. European Network
         Transmission System Operators for
         Electricity);
– EZ       Energetski zakon;
– GIS      s plinom SF6 izolirano stikališče (ang. Gas
         Insulated System);
– HE       hidroelektrarna;
– KD       koordinator del – odgovorni vodja vseh
         programskih del;
– KSM      koordinator stikalnih manipulacij;
– NE       nuklearna elektrarna;
– NN       nizkonapetostni nivo;
– OBS      odgovorni bilančne skupine;
– OCV      območni center vodenja EES Slovenije, ki je
         v sestavi sistemskega operaterja;
– RCV      republiški center vodenja EES Slovenije, ki
         je v sestavi sistemskega operaterja;
– RP       razdelilna postaja;
– RTP      razdelilna transformatorska postaja;
– SN       srednjenapetostni nivo;
– SONPO     sistemska obratovalna navodila za prenosno
         omrežje električne energije;
– TE       termoelektrarna;
– VN       visokonapetostni nivo;
– VR       vozni red.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window