Navigacija

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Postojna

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3813/2017, stran 12281 DATUM OBJAVE: 28.12.2017

VELJAVNOST: od 29.12.2017 / UPORABA: od 29.12.2017

RS 79-3813/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.12.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 79/17

Časovnica

Na današnji dan, 3.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3813. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Postojna

 
 
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 27. redni seji dne 13. 12. 2017 sprejel
 

O D L O K
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Postojna

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom Občina Postojna (v nadaljevanju: občina) določa postopek izbire izvajalcev športnih programov in področij letnega programa športa, pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, način določitve višine sofinanciranja, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
 

2. člen

(opredelitev javnega interesa v športu)

 
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:
 
-
v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Postojna (v nadaljevanju: LPŠ),
 
-
načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
 
-
spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področij športa.
 

3. člen

(opredelitev področij športa)

 
Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
 
1.
ŠPORTNI PROGRAMI:so različne pojavne oblike športa, namenjene posameznikom vseh starosti, in sicer:
 
1.
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – so športne dejavnosti, ki nadgrajujejo gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno vzgojo, ter obšolski športni programi, namenjeni vsem otrokom in mladini, ki niso del tekmovalnih sistemov nacionalnih panožnih športnih zvez,
 
2.
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami – je prilagojeno izvajanje gibalnih programov,
 
3.
Obštudijska športna dejavnost – so različne oblike športnih dejavnosti študentov,
 
4.
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – so športni programi, ki jih izvajajo športna društva ter nacionalne panožne zveze in so namenjeni sistematični pripravi na tekmovanja in tekmovanjem,
 
5.
Kakovostni šport – so programi priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih starostnih kategorijah, ki tekmujejo v tekmovalnih sistemih Nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljevanju: NPŠZ), do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih,
 
6.
Vrhunski šport – so programi priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni ravni. Vrhunski športnik je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik,
 
7.
Šport invalidov – so vse pojavne oblike športa, s katerim se ukvarjajo invalidi izven šolskega sistema,
 
8.
Športna rekreacija – so različne pojavne oblike športne gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja dobrega zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave,
 
9.
Šport starejših – je športno-rekreativna gibalna dejavnost oseb starejših od 65 let.
 
2.
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
 
3.
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
 
-
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
 
-
statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programom,
 
-
založništvo v športu,
 
-
znanstveno raziskovalna dejavnost v športu,
 
-
informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa.
 
4.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
 
5.
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA NA PODROČJIH:
 
-
športne prireditve,
 
-
javno obveščanje v športu,
 
-
športna dediščina in muzejska dejavnost v športu.
 
6.
DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU.
 

II. LETNI PROGRAM ŠPORTA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window