Navigacija

Zakon o Kobilarni Lipica (ZKL-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 6-223/2018, stran 838 DATUM OBJAVE: 2.2.2018

VELJAVNOST: od 17.2.2018 / UPORABA: od 17.2.2018

RS 6-223/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.2.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 6/18

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 17.2.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

223. Zakon o Kobilarni Lipica (ZKL-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-1)

 
Razglašam Zakon o Kobilarni Lipica (ZKL-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. januarja 2018.
 
Št. 003-02-1/2018-3
 
Ljubljana, dne 31. januarja 2018
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije 
 

Z A K O N
O KOBILARNI LIPICA (ZKL-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta zakon ureja upravljanje, dejavnosti, načine izvajanja dejavnosti in načine varstva kulturne dediščine Kobilarne Lipica.
 

2. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
-
»čreda lipicanskih konj« so vsi lipicanski konji v lasti Republike Slovenije;
 
-
»Kobilarna Lipica« je spomeniško območje državnega pomena (EŠD 7245), ki obsega kraško krajino, preoblikovano za potrebe paše konj, vključno z grajenimi strukturami in čredo lipicanskih konj;
 
-
»koncesionar« je pravna oseba, ki ji je v skladu s 45. členom tega zakona podeljena koncesija za izvajanje nalog javne službe;
 
-
»načrt upravljanja« je dokument, s katerim se določijo strateške in izvedbene usmeritve za celovito ohranjanje spomeniškega območja in način izvajanja njegovega varstva in je podrobneje opredeljen v predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine;
 
-
»nepremičnine izven spomeniškega območja Kobilarne Lipica« je Posestvo Ravne z neposredno okolico, kar predstavlja kmetijska zemljišča v lasti Republike Slovenije v katastrskih občinah KAL (2499) in STARA SUŠICA (2496), na katerih poteka vzreja mladih lipicanskih konj in nepremičnine, ki jih ima Republika Slovenija v lasti v vplivnem območju Kobilarne Lipica in izven njega in je namenjeno vzreji lipicanskih konj;
 
-
»velika črka L« je eden izmed uradnih znakov geografske označbe Lipicanec, ki se uporablja izključno za zaznamovanje konjev, za katere so izpolnjeni pogoji iz 2. člena Uredbe o geografski označbi Lipicanec (Uradni list RS, št. 4/99; v nadaljnjem besedilu: Uredba o geografski označbi Lipicanec);
 
-
»vplivno območje Kobilarne Lipica« je kulturni spomenik državnega pomena Lipica – Kraška kulturna krajina, EŠD 24521, razglašen z Odlokom o razglasitvi Kraške kulturne krajine v Lipici za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 57/10).
 

II. SPOMENIŠKO OBMOČJE KOBILARNE LIPICA

 

3. člen

(razglasitev spomeniškega območja)

 
S tem zakonom se razglaša enoto nepremične dediščine Lipica – Kobilarna Lipica, EŠD 7245, za spomeniško območje državnega pomena.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window