Navigacija

Pravilnik o dovoljenju za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 17-313/2022, stran 850 DATUM OBJAVE: 11.2.2022

RS 17-313/2022

 
 

313. Pravilnik o dovoljenju za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane

 
 
Na podlagi petega odstavka 102. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo in 95/21 – popr.) minister za notranje zadeve izdaja
 

P R A V I L N I K
o dovoljenju za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik določa način izdaje, obliko ter označitev prenehanja dovoljenja za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: Švica), dovoljenja za stalno prebivanje za državljane Švice, dovoljenja za prebivanje in dovoljenja za stalno prebivanje za njihove družinske člane in dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalce storitev, kot jih opredeljuje Sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb (UL L št. 114 z dne 30. 4. 2002, str. 6) (v nadaljnjem besedilu: izvajalec storitev), način zajema prstnih odtisov, podpisa in ustreznost fotografije, ceno izkaznice dovoljenja in obveščanje v primeru pogrešitve, izgube ali tatvine izkaznice dovoljenja.
 
(2)
S tem pravilnikom se za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L št. 157 z dne 15. 6. 2002, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/1954 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L št. 286 z dne 1. 11. 2017, str. 9) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1030/2002/ES), določa način zajemanja prstnih odtisov, podpisa in ustreznost fotografije.
 

2. člen

(način izdaje)

 
(1)
Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje in prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za državljana Švice se vloži na obrazcu 1 iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
 
(2)
Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje in prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana Švice se vloži na obrazcu 2 iz Priloge 1 tega pravilnika.
 
(3)
Prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalca storitev se vloži na obrazcu 3 iz Priloge 1 tega pravilnika.
 
(4)
Potrdilo o vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje za državljana Švice oziroma njegovega družinskega člana se izda na obrazcu 1 iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
 
(5)
Potrdilo o vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalca storitev se izda na obrazcu 2 iz Priloge 2 tega pravilnika.
 
(6)
Državljan Švice, družinski član državljana Švice in izvajalec storitev, ki morajo v skladu s tem pravilnikom dati lastnoročni podpis, to storijo na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, lahko pa se jim podpis zajame pri organu, pristojnem za izdajo dovoljenja, prek digitalne podpisne tablice.
 

3. člen

(oblika izkaznice)

 
Izkaznica dovoljenja za prebivanje se izda v obliki, določeni z Uredbo 1030/2002/ES v formatu ID 1, velikosti 85,60 x 53,98 mm.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window