Navigacija

Uredba o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 83-4491/2010, stran 12677 DATUM OBJAVE: 22.10.2010

VELJAVNOST: od 6.11.2010 / UPORABA: od 6.11.2010

RS 83-4491/2010

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 13.3.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 83/10, 28/21

Časovnica

Na današnji dan, 9.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.3.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4491. Uredba o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin

 
Na podlagi petega odstavka 160.a člena Zakona o ka­zenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 - uradno pre­čiščeno besedilo, 102/07 - ZSKZDČEU, 23/08 - ZBPP-B, 68/08, 89/08 - odl. US, 77/09 in 29/10 - odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin

 

I. TEMELJNI DOLOČBI

 

1. člen

 
(1)
Ta uredba določa postopek, primere, roke in način sodelovanja državnega tožilstva s policijo ter drugimi pri­stojnimi državnimi organi in institucijami s področij davkov, carin, finančnega poslovanja, vrednostnih papirjev, varstva konkurence, preprečevanja pranja denarja, preprečevanja korupcije, prepovedanih drog in inšpekcijskega nadzora pri izvrševanju njihovih nalog in v okviru delovanja specializiranih preiskovalnih skupin (drugi, tretji in četrti odstavek 160.a čle­na Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07 - ZSKZDČEU, 23/08 - ZBPP-B, 68/08, 89/08 - odl. US, 77/09 in 29/10 - odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZKP) in skupnih preiskovalnih skupin (160.b člen ZKP).
 
(2)
Sodelovanje obsega medsebojno obveščanje, usmer­janje dela policistov in predstavnikov drugih pristojnih držav­nih organov in institucij iz prejšnjega odstavka ter usmerjanje dela članov specializirane preiskovalne skupine in skupne preiskovalne skupine.
 

2. člen

 
(1)
Namen sodelovanja po tej uredbi je usmerjeno, usklajeno in učinkovito delovanje organov, institucij in skupin iz prejšnjega člena zaradi odkrivanja kaznivih dejanj in njiho­vih storilcev ter za pridobitev podatkov, potrebnih za odločitev državnega tožilca v konkretni zadevi in za vložitev obtožnega akta, če bo državni tožilec nadaljeval pregon.
 
(2)
Evidenca povezav med državnimi tožilci, policisti in predstavniki drugih pristojnih državnih organov ter institucij iz prejšnjega člena v okviru sodelovanja na podlagi te uredbe ni del kazenskih ovadb in se ureja z internimi navodili posame­znega organa oziroma institucije.
 

II. OBVEŠČANJE

 

3. člen

 
(1)
Policisti obvestijo državne tožilce o vseh zadevah, določenih s to uredbo, pri katerih obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje.
 
(2)
Policisti so dolžni državne tožilce v rokih, ki so do­ločeni s to uredbo, obvestiti o vseh pomembnih okoliščinah tako, da se državni tožilci lahko celovito seznanijo z dejanskim stanjem posamezne zadeve.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window