Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 88-3876/2009, stran 11841 DATUM OBJAVE: 5.11.2009

VELJAVNOST: od 20.11.2009 / UPORABA: od 20.11.2009

RS 88-3876/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.11.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 88/09

Časovnica

Na današnji dan, 6.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 20.11.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3876. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 80.a člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav

 

1. člen

 
V Pravilniku o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, št. 59/08) se besedilo prvega odstavka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»NIS je računalniški sistem, ki spremlja, beleži in shranjuje podatke z vseh igralnih naprav, na katerih prireja koncesionar posebne igre na srečo v igralnici oziroma v igralnem salonu, in vključuje blagajniško poslovanje, povezano s prirejanjem iger na srečo, ter spremlja, beleži in shranjuje dogodke, povezane z delovanjem tega računalniškega sistema.«.
 

2. člen

 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»3. člen

 
Posamezne kratice in izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
1.
igralna naprava je naprava, na kateri se prireja igro na srečo;
 
2.
igralni avtomat (v nadaljnjem besedilu: IA) je vrsta igralne naprave oziroma igralno mesto igralne naprave z več igralnimi mesti, na katerem igra igralec proti napravi neodvisno, samostojno igro brez pomoči osebe, ki izvaja igro, igralni terminal v strežniških sistemih iger, v zapisih v NIS pa pomeni enolično interno oznako, ki predstavlja igralni avtomat oziroma posamezno igralno mesto ali igralni terminal strežniškega sistema iger;
 
3.
igralna miza (v nadaljnjem besedilu: IM) je vrsta igralne naprave, na kateri se izvajajo posebne igre na srečo s pomočjo osebe, ki izvaja igro, v zapisih NIS pa pomeni enolično interno oznako, ki predstavlja igro na srečo na igralni mizi ali drugo posebno igro na srečo;
 
4.
AFTI (ACCOUNT FUND TRANSFER IN) pomeni števec skupnega zneska na IA, ki je bil prenesen na kredit IA z RBP;
 
5.
AFTO (ACCOUNT FUND TRANSFER OUT) pomeni števec skupnega zneska na IA, ki je bil prenesen s kredita IA na RBP;
 
6.
BA (BILL ACCEPTOR) pomeni sprejemnik in zbiralnik bankovcev in lističev;
 
7.
BCL (BILL CLEARANCE) pomeni skupno vrednost bankovcev, ki je ob praznitvi IA ugotovljena v BA;
 
8.
CB (CASH-BOX) pomeni zbiralnik žetonov in je prostor, kjer se zbirajo v IA vstavljeni žetoni, ko je zalogovnik poln;
 
9.
CC (CREDIT CANCEL) pomeni števec obračunskih kreditnih točk, ki so bile za IA izplačane na blagajni in niso bile zavedene na števcih JP ali PJP;
 
10.
CI (COINS IN) pomeni števec žetonov, ki so bili vplačani v IA;
 
11.
CL (COINS CLEARANCE) pomeni število žetonov, ki je ob praznitvi IA ugotovljeno v CB;
 
12.
CO (COINS OUT) pomeni števec žetonov, ki so bili izplačani iz IA;
 
13.
CTC (COINS TO CASH-BOX) pomeni števec žetonov, ki so bili na IA preusmerjeni v CB in ki lahko vključuje tudi v žetonih izraženo vrednost prejetih bankovcev;
 
14.
GM (GAMES) pomeni števec odigranih iger na IA;
 
15.
H (HOPPER) je v NIS izračunano število žetonov v zalogovniku IA;
 
16.
JP (JACKPOT) pomeni števec obračunskih kreditnih točk, ki so bile na IA izplačane kot glavni dobitek (jackpot), oziroma dobitek, ki se izplača ročno;
 
17.
MB (MOTHERBOARD) pomeni zaščiteni del IA s programom igre;
 
18.
PJP (PROGRESSIVE JACKPOT) pomeni števec obračunskih kreditnih točk ali vrednost v igralni valuti izplačanih dobitkov progresivnega sistema na posamezni igralni napravi;
 
19.
RBP pomeni račun brezgotovinskega poslovanja in je enolični račun igralca, ki ga ima za brezgotovinsko poslovanje z uporabo igralne kartice v igralnici oziroma v igralnem salonu odprtega igralec na podlagi pogodbe s koncesionarjem in na katerem je za namen igranja začasno položen in priigran denar igralca;
 
20.
TI (TOTAL IN) pomeni števec obračunskih kreditnih točk, ki so bile na posameznem igralnem mestu zaigrane;
 
21.
TCL (TICKET CLEARANCE) pomeni skupno vrednost lističev, ki je ob praznitvi IA ugotovljena v BA;
 
22.
TO (TOTAL OUT) pomeni:
 
a)
števec obračunskih kreditnih točk, ki so bile na posameznem igralnem mestu priigrane, če IA beleži na njem vsa izplačila;
 
b)
števec obračunskih kreditnih točk, ki so bile na posameznem igralnem mestu priigrane in na njem neposredno izplačane, če IA beleži ročna izplačila visokih dobitkov na drugih števcih;
 
23.
brezgotovinsko poslovanje je del blagajniškega poslovanja vključenega v NIS, ki obsega uporabo RBP, vključuje preverjanje veljavnosti kartic in stanja denarja na RBP ter izvajanje in beleženje transakcij v povezavi z RBP;
 
24.
brisanje števcev IA je dogodek pri katerem pride do izbrisa vsebine vseh trajnih elektronskih števcev na IA in do njihove nastavitve na vrednost 0 (nič);
 
25.
dnevnik pomeni dnevnik dogodkov, ki jih NIS, opremljene z zaporednimi številkami in zabeležko datuma in časa, beleži v posebno tabelo in so vezani na dogodke na igralnih napravah, na igralne procese in na procese, ki so z njimi povezani;
 
26.
drop je na IA vrednost žetonov ali kovancev zbranih v zalogovniku žetonov na IA in vključuje tudi vrednost bankovcev v zbiralniku bankovcev in lističev na IA, oziroma je na IM vrednost denarja in posebnih nevnovčljivih vrednostnih žetonov, ki jih igralec uporabi za nakup žetonov za sodelovanje v igri, ki se izvaja na IM;
 
27.
elektromehanski IA je igralni avtomat z enim ali več igralnimi mesti pri katerem je izid igre odvisen od elektromehanskega generatorja naključnosti, ali prikazan na elektromehanski način, z izjemo IA z elektromehanskimi koluti in naprav z žrebalnimi bobni;
 
28.
identifikacija progresive (ID progresive) je oznaka, ki enolično določa progresivni sistem, sklad progresive in nivo progresive in je lahko sestavljena iz oznake progresive, oznake sklada in številke nivoja, ter nastopa v vseh zapisih, ki se nanašajo na to progresivo;
 
29.
identifikacijska kartica je posebna kartica, ki jo koncesionar izda pooblaščeni osebi za njeno identifikacijo v NIS na igralnih mestih igralnih naprav in blagajnah;
 
30.
igralna kartica je posebna kartica, ki jo koncesionar izda igralcu za namen brezgotovinskega poslovanja in ki zagotavlja identifikacijo igralca z uporabo posebne bralne in vhodno/izhodne enote, nameščene na igralnih mestih igralnih naprav in na blagajnah;
 
31.
kredit je stanje v dobro igralca, prikazano na IA kot število kreditnih točk;
 
32.
kreditna točka je enota za merjenje vložka v igro in izplačil iz igre s točno določeno vrednostjo, ki jo lahko na IA izbere igralec;
 
33.
kompatibilni terminal je oddaljena delovna postaja, s katere je mogoče izvajati programe na nadzornem računalniškem sistemu z uporabo standardnih programov za emulacijo terminalov, standardnih brskalnikov (npr. Internet Explorer, FireFox) ali standardnih tankih odjemalcev (thin client kot npr. NT Terminal Server Client);
 
34.
listič (ticket) je vrednostni kupon opremljen s črtno kodo in z alfanumeričnimi kodami, ki je v povezavi z validacijskim sistemom, namenjen vplačilu in izplačilu v zvezi z udeležbo pri posebni igri na srečo;
 
35.
log pomeni zabeležko operacijskega sistema, sistema za delo z bazami, NIS oziroma drugega zaščitnega programa o neki aktivnosti na sistemu;
 
36.
nivo dostopa pomeni na podlagi nalog in pooblastil definirane uporabniške vloge v NIS, s katerimi so urejene različne pristojnosti dostopa do programov in podatkov (npr. skrbnik sistema, blagajnik, tehnik, vodstvo, nadzor);
 
37.
nivo progresive je posamezni del (večnivojskega) sklada progresive, pri katerem so vrednosti nivojev med seboj povezane;
 
38.
obračunska kreditna točka (denominacija IA) je enota za merjenje vložka v igro in izplačil iz igre s točno določeno vrednostjo, s katero se na IA inkrementirajo elektronski števci vplačil v igro in izplačil iz igre;
 
39.
obračunski model IA je formula za izračun obračuna posameznega IA na podlagi števcev vplačil v igro in izplačil iz igre;
 
40.
polnitev IA je postopek dodajanja žetonov v zalogovnik žetonov;
 
41.
postopek povratnega klica (call-back call) je postopek, ko računalniški sistem ali druga komunikacijska oprema ob zahtevi za vzpostavitev oddaljenega dostopa preko klicne telekomunikacijske povezave preveri identifikacijo in dostopne pravice uporabnika, prekine povezavo in ga za vzpostavitev povezave takoj pokliče na vnaprej dogovorjeno (lahko v sistemu ali opremi zabeleženo) klicno številko. Kot postopek povratnega klica za potrebe tega pravilnika ne velja ročno vzpostavljanje klicev in povezav s pomočjo osebja, vnaprejšnjih najav preko telefona, dopisa, telefaksa ali drugih podobnih komunikacijskih metod;
 
42.
praznitev IA je postopek praznenja žetonov iz CB in zalogovnika, ter bankovcev in lističev iz BA;
 
43.
progresivni dobitek je izplačana vrednost progresive po njenem proženju;
 
44.
progresivni sistem se sestoji iz ene ali več igralnih naprav in iz pripadajoče progresivne nadgradnje;
 
45.
prometna tabela je tabela podatkovne baze NIS, v katero se sproti beležijo z datumom in časom opremljeni podatki, ki nastajajo v procesu prirejanja iger na srečo (npr. dnevnik z zapisi dogodkov, periodični popisi števcev, vrednosti progresivnih skladov in progresivnih nivojev, vnosi blagajniških transakcij);
 
46.
register je tabela podatkovne baze NIS, v kateri so poleg opisnih podatkov navedene enolične oznake, uporabljene v prometnih in drugih tabelah NIS, ki v NIS opredeljujejo naprave, progresivne sisteme, uporabnike in podobne spremenljive sezname (npr. register igralnih naprav, register progresivnih sistemov, register uporabnikov). V prometnih in drugih tabelah se registri uporabljajo kot šifranti;
 
47.
samopostrežna blagajna je naprava, ki v povezavi z NIS omogoča transakcije, ki se izvajajo na blagajni;
 
48.
sklad progresive je denarni sklad, ki se polni po v naprej določenih pravilih (npr. kot fiksne začetne vrednosti, ki se jim lahko dodajajo deleži vplačil v igro), igralcu pa se izplača ob dogodku proženja progresive deloma ali v celoti, skladno s pravili igre;
 
49.
skrbnik NIS je oseba zaposlena pri koncesionarju, ki je odgovorna za vključenost igralnih naprav v NIS, za pravilnost in zanesljivost delovanja in uporabe NIS;
 
50.
strežniški sistem iger je posebna izvedba IA sestavljena iz strežnika in igralnega terminala, ki skupaj omogočata izvajanje igre na srečo;
 
51.
šifrant je tabela podatkovne baze NIS, v kateri so poleg opisnih podatkov navedene enolične kode (šifre), uporabljene v prometnih in drugih tabelah NIS, ki v NIS opredeljujejo vrste dogodkov, transakcij, procesov in števcev (npr. šifrant dogodkov, šifrant blagajniških transakcij, šifrant števcev, šifrant sporočil, šifrant aplikacij);
 
52.
tokenizacija pomeni, da je žeton vreden več kreditnih točk;
 
53.
transakcija pomeni vnos podatkov v NIS v blagajniških postopkih, kot so ročno izplačilo (JP, PJP, CC), polnitev IA, praznitev IA in zalogovnika žetonov (vnos rezultata štetja žetonov, bankovcev in vrednostnih lističev po posameznih IA), prodaja in odkup žetonov in lističev, prenos sredstev v brezgotovinskem poslovanju, rezultat štetja dropa in provizije, rezultat štetja napitnine na igralni mizi, dodatna dotacija mizi in odvod z mize na blagajno;
 
54.
validacijski sistem je zaključen funkcionalni del blagajniškega poslovanja vključenega v NIS, v katerega so povezani IA in blagajne, z namenom preverjanja veljavnosti lističev;
 
55.
vložek je znesek, ki ga igralec vplača v posamezno igro na igralni napravi;
 
56.
vrsta NIS predstavlja NIS, ki je lahko sestavljen iz zaključenih funkcijskih delov enega ali več proizvajalcev (npr. NIS IA, NIS IM, poslovanje z lističi, blagajniško poslovanje), na platformi, ki jo določajo operacijski sistemi, sistemi za delo s podatkovnimi bazami, jedro podatkovnega modela, ključni šifranti, programska oprema in ključne funkcionalnosti sistema;
 
57.
verzija NIS pomeni NIS iste vrste, na isti platformi, praviloma istih proizvajalcev, ki ima v osnovi isti, lahko dopolnjen podatkovni model, med seboj združljive in dopolnjujoče se ključne šifrante in se razlikuje v nekaterih delih programske opreme in v nekaterih funkcionalnostih;
 
58.
zalogovnik žetonov (hopper) je del IA, v katerem je zaloga žetonov za izplačilo;
 
59.
znesek v zapisih NIS predstavlja vrednost izraženo v igralni valuti;
 
60.
žeton je nadomestilo za določeno vsoto denarja oziroma kovanec z določeno vrednostjo, ki se pri igri uporablja za vplačila ali izplačila.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window